banner

Komitet Naukowy

« wstecz

dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, prof. nadzw.

Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie


prof. dr hab. inż. Jacek Długosz

Dziekan Wydziału  Rolnictwa i Biotechnologii, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

prof. dr hab. Anna Kryszak

Dziekan Wydział Rolnictwa  i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. dr hab. inż. Andrzej Lepiarczyk

Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

dr hab. inż. Edward Meller, prof. nadzw. 

Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk

Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

prof. dr hab. Czesław Puchalski 

Dziekan Wydziału Biologiczno-Rolniczego, Uniwersytet Rzeszowski

prof. dr hab. Janina Skrzyczyńska 

Dziekan Wydziału Przyrodniczego,  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr hab. inż. Bogdan Stępień, prof. nadzw.

Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński

Dziekan Wydziału Rolnictwa i Biologii, SGGW Warszawa