banner

Komitet Honorowy

« wstecz

Prof. dr hab. dr h. c. mult. Zygmunt Litwińczuk

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

Paweł Gilowski

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 

Paweł Okapa

Dyrektor Oddziału PGE Energia Ciepła S.A, Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków

 

Bogdan Szumański

Prezes Małopolskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o.

 

Prof. dr hab. Zdzisław Targoński

Rektor Akademii Rolniczej w Lublinie w latach 2002-2005 i 2005-2008

 

Prof. dr hab. Bolesław Styk

Dziekan Wydziału Rolniczego w latach 1978–1981

 

Prof. dr hab. Czesław Tarkowski

Dziekan Wydziału Rolniczego w latach 1981–1987; Rektor AR w Lublinie w latach 1987-1990

 

Prof. dr hab. Stanisław Berbeć

Dziekan Wydziału Rolniczego w latach 1987–1990;

Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą w latach 1990-1993 i 1993-1996

 

Prof. dr hab. Marian Wesołowski

Dziekan Wydziału Rolniczego w latach 1990–1996; Rektor AR w Lublinie w latach 1996-2002; Rektor UP w Lublinie w latach 2008-2016

 

Prof. dr hab. Janusz Wiśniewski

Dziekan Wydziału Rolniczego w latach 1996–2002; Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w latach 2004-2008

 

Prof. dr hab. Edward Pałys

Dziekan Wydziału Rolniczego w latach 2002–2008; Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w latach 2008-2012

 

Prof. dr hab. Stanisław Baran

Dziekan Wydziału  Agrobioinżynierii o w latach 2008–2012; Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w latach 2012-2016

 

Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii od 2012 roku

 

Prof. dr hab. Barbara Baraniak

Prodziekan Wydziału Rolniczego w latach 2002-2005;

Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii w latach 2006-2012