banner

Program Uroczystości

« wstecz


 

 

 


 

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

„NAUKA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I BIOGOSPODARKI”

połączona z Jubileuszem 75-lecia Wydziału Agrobioinżynierii

 

Lublin, 12 - 13.06.2019 r. 

 


 

 

Honorowy Patronat

 

 

Prof. dr hab. dr h. c. multi Zygmunt Litwińczuk

JM Rektor UP w Lublinie

 

***

 

Jan Krzysztof Ardanowski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

***

 

Grzegorz Pięta

p.o. Dyrektor Generalny Krajowego

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

 

***

 

Maria Fajger

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 


 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

 

 12 czerwca 2019 r. - środa

 

 

 • 8.00 - Rejestracja uczestników
 • 9.00 - 11.30 - Centrum Kongresowe UP w Lublinie, ul. Akademicka 15
 • 9.00 - 9.40 – powitanie gości i wystąpienie - Dziekan prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk
 • 9.40 - 9.50 –wystąpienie JM Rektora UP w Lublinie prof. dr hab. dr h. c. multi Zygmunta Litwińczuka
 • 9.50 - 10.00 - wystąpienie prof. dr hab. Mariana Wesołowskiego (Rektora poprzedniej kadencji)
 • 10.00 - 10.20 - Wydział Agrobioinżynierii – historia i jego wkład w badania naukowe i rozwój dydaktyki – Prodziekan prof. dr hab. Cezary Kwiatkowski
 • 10.20 - 10.50 – wręczenie Medali i Odznak Honorowych
 • 10.50 - 11.30 – wystąpienia okolicznościowe

 

 • 11.30 - 12.00 – przerwa kawowa

 

 • 12.00 - 14.00 – I Sesja plenarna – Nauka dla zrównoważonego rozwoju i biogospodarki – przewodniczący: prof. dr hab. dr h.c. Andrzej Mocek, prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński (Centrum Kongresowe UP w Lublinie, ul. Akademicka 15)

 

 • 12.00 - 12.30 - prof. dr hab. inż. Andrzej Kotecki – Soja - nowe wyzwanie polskiego rolnictwa
 • 12.30 - 13.00 - prof. dr hab. Jacek Antonkiewicz, prof. dr hab. Jan Łabętowicz - Innowacje chemiczne w odżywianiu roślin od starożytnej Grecji i Rzymu po czasy najnowsze
 • 13.00 - 13.15 – dr inż. Andrzej Konieczny - Realizacja celów zrównoważonego rozwoju w działalności Lasów Państwowych
 • 13.15 - 13.30 - dr Agnieszka Komor - Rola biogospodarki w rozwoju regionalnym
 • 13.30 - 13.45 - dr inż. Anna Nieróbca – Zmiana warunków termicznych do uprawy roślin ciepłolubnych w Polsce
 • 13.45 - 14.00 - prof. dr hab. Grażyna Podolska - Jakość technologiczna pszenicy zwyczajnej i orkiszowej w zależności od czynników agrotechnicznych
 • 14.00-14.10 – dr inż. Marcin Wieremczuk - Product Manager Timac Agro Polska - Badania i rozwój w odżywianiu roślin”

 

 •  14.10-15.30 – przerwa obiadowa; sesja posterowa
   
 • 15.30 - 17.30 - II Sesja plenarna - Nauka dla zrównoważonego rozwoju i biogospodarki - przewodniczący: prof. dr hab. Grażyna Podolska, prof. dr hab. Tadeusz Filipek (Centrum Kongresowe UP w Lublinie, ul. Akademicka 15)

 

 • 15.30-15.45 - prof. dr hab. inż. Ewa Antonia Czyż - Zastosowanie wskaźnika S do oceny jakości fizycznej gleb, gruntów ornych pod wybranymi roślinami
 • 15.45-16.00 - dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG-PIB - Wpływ dawki biowęgla na aktywność biologiczną i zróżnicowanie genetyczne mikroorganizmów glebowych
 • 16.00-16.15 - dr hab. Mariusz Kulik, prof. uczelni - Wykorzystanie wiatrakowca do monitorowania stanu degradacji łąk w Dolinie Środkowego Wieprza PLH060005
 • 16.15-16.30 - dr inż. Cecylia Uklańska-Pusz – Zawartość składników mineralnych w mieszankach podłoży popieczarkowych
 • 16.30-16.45 - mgr inż. Wojciech Koryciński - Ocena możliwości stosowania substancji pochodzenia naturalnego do wykańczania drewnianych powierzchni
 • 16.45-17.00 - dr inż. Sławomir Michałek - Parametry fizjologiczne liści kształtujące plon soi w warunkach zróżnicowanego zagęszczenia
 • 17.00-17.15 - dr Roman Molas – Rozwój ślazowca pensylwańskiego w pierwszym roku uprawy na glebie lekkiej.

 

 

 • 19.00  Uroczysta kolacja – Restauracja Etiuda *** Szerokie 123, 20-050 Lublin (transport dla uczestników  konferencji spod Centrum Kongresowego UP o godz. 18.40) 

 

 

 

 13 czerwca 2019 r. - czwartek

 

 

 • 9.00 - 10.30 - III Sesja plenarna - Nauka dla zrównoważonego rozwoju i biogospodarki - przewodniczący: prof. dr hab. Jan Łabętowicz, dr hab. Armand Kasztelan (Centrum Kongresowe UP w Lublinie, ul. Akademicka 15)

 

 • 9.00 - 9.15 - dr hab. Jerzy Grabiński, prof. IUNG-PIB - Porównanie plenności odmian pszenicy jarej i ozimej w warunkach późnojesiennego siewu
 • 9.15 - 9.30 - dr hab. Alicja Sułek - Wpływ warunków siedliska na porażenie ziarna pszenicy ozimej przez grzyby z rodzaju Fusarium
 • 9.30 - 9.45 - dr inż. Alicja Węgrzyn - Niedobory opadowe w okresie wegetacji roślin uprawnych na Lubelszczyźnie.
 • 9.45 - 10.00 - dr inż. Joanna Pawlak - Rola grup i organizacji producentów w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich Lubelszczyzny
 • 10.00 - 10.15 - dr inż. Wioletta Wróblewska - Zmiany w handlu zagranicznym kwiatami ciętymi świeżymi w Polsce w latach 2006-2016
 • 10.15 - 10.30 - dr inż. Paweł Janulewicz - Ocena poziomu konkurencyjności gmin wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego
 • 10.30 - 10.45 mgr inż. Wioletta Porzucek - Scalenie i wymiana gruntów jako sposób poprawy funkcjonalności nieruchomości gruntowych na przykładzie wybranego obiektu w gminie Bychawa

 

 

 • 10.45 – 11.00 - Zamknięcie Konferencji – Dziekan prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk
 • 11.00 - 11.30 - Przerwa kawowa
 • 11.15 - 14.00 - Zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem i inne atrakcje turystyczne Lublina, obiad

  (zbiórka przed wejściem do Centrum Kongresowego UP).

 

 

 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian harmonogramu konferencji