banner
Menu

Informacje dla przedsiębiorców

« wstecz

Zapraszamy Przedsiębiorców do udziału w projekcie stażowym „Wysokiej Jakości Staże szansą zawodową dla studentów TŻiŻCZ UP w Lublinie” realizowanym na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Projekt współfinansowanym jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

Projekt zakłada realizację 16-tygodniowych staży przez studentów kierunku technologia żywności i żywienie człowieka w oparciu o Program Stażu zgodny z efektami kształcenia dla kierunku technologia żywności i żywienie człowieka.

 

Zainteresowanych Pracodawców zapraszamy do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszeniowego. 

 

[ formularz zgłoszeniowy dla pracodawcy ]