banner
Menu

Kontakt

Kontakt

« wstecz

BIURO PROJEKTU:

 

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dziekanat Wydziału Nauk o Żywności I Biotechnologii

ul. Skromna 8, 20-704 Lublin

w godzinach 8:00-14:00

Email: stazeTZiZCZ@up.lublin.pl  
 

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

 

Koordynator merytoryczny – dr hab. inż. Małgorzata Karwowska

(malgorzata.karwowska@up.lublin.pl, tel. 81 462 33 41)

 

Koordynator ds. organizacyjnych – mgr Natalia Grodzieńska

(natalia.drozd@up.lublin.pl, tel. 81 462 33 74)

 

Koordynator ds. rozliczeń – mgr Eliza Samborska

(eliza.samborska@up.lublin.pl, tel. 81 445 69 70)

 

Koordynator ds. staży – dr Renata Reszka-Dyrka

(renata.reszka@up.lublin.pl, tel. 81 445 61 03)