banner
Menu

Dokumenty

« wstecz

Dokumenty stażowe 2019 *

 

Ci z Państwa, którzy zostali zakwalifikowani do odbycia stażu w ramach Projektu powinni przede wszystkim zapoznać się z: Regulaminem rekrutacji i organizacji stażu zawodowego (PDF) i trójstronną Umową o organizację stażu (PDF).

 

 

PRZED ROZPOCZĘCIEM STAŻU:

Student powinien wypełnić i złożyć w Biurze Projektu następujące dokumenty (stanowiące załączniki do Regulaminu):

 1. Formularz danych do SL (pdf) (word)
 2. Oświadczenie uczestnika projektu (pdf) (word)
 3. Oświadczenie studenta (pdf) (word)
 4. Oświadczenie do celów podatkowych (pdf) (word)
 5. Oświadczenie do celów ubezpieczeniowych (pdf) (word)
 6. Oświadczenie Załącznik 12 (pdf) (word)

 

W TRAKCIE TRWANIA STAŻU:

(Wypełnione i podpisane przez Opiekuna Stażu dokumenty należy przedłożyc w Biurze Projektu do 7 dni po każdym miesiącu odbycia stażu)

 1. Lista obecności (pdf) (word)
 2. Raport miesięczny (pdf) (word)
 3. Wniosek o stypendium stażowe (pdf) (word)
 4. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu (pdf) (word)
 5. Wniosek o zwrot kosztów zakwaterowania (pdf) (word)

 

PO ZAKOŃCZENIU TRWANIA STAŻU:

(Wypełniony i podpisany przez Opiekuna Stażu dokument należy przedłożyc w Biurze Projektu do 7 dni po zakończeniu odbywania stażu)

 1. Dziennik stażu i raport końcowy (pdf) (word)

 

*nowe wzory dokumentów obowiązują od 01.04.2019 roku

 

 

« wstecz

Dokumenty stażowe 2018
 
Ci z Państwa, którzy zostali zakwalifikowani do odbycia stażu w ramach Projektu powinni przede wszystkim zapoznać się z: Regulaminem rekrutacji i organizacji stażu zawodowego i trójstronną Umową o organizację stażu (PDF).
 
 
PRZED ROZPOCZĘCIEM STAŻU:
student powinien wypełnić i złożyć w Biurze Projektu następujące dokumenty (stanowiące załączniki do Regulaminu):
 
 1. Formularz danych do SL (1 egzemplarz) (PDF  (WORD) 
 2. Oświadczenie uczestnika projektu (1 egzemplarz) (PDF)   (WORD) 
 3. Oświadczenie studenta (2 egzemplarze) (PDF  (WORD) 
 4. Oświadczenie do celów podatkowych (1 egzemplarz) (PDF  (WORD) 
 5. Oświadczenie do celów ubezpieczeniowych (1 egzemplarz) (PDF  (WORD) 
 6. Oświadczenie Załącznik 12 (1 egzemplarz) (PDF  (WORD)
 
  
W TRAKCIE TRWANIA STAŻU:
 
 1. Lista obecności   (pdf  (word)
 2. Raport miesięczny   (pdf)   (word)
 3. Wniosek o stypendium stażowe (pdf) (word)  
 4. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu   (pdf)   (word)
 5. Wniosek o zwrot kosztów zakwaterowania    (pdf)  (word)