wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Zespół redakcyjny

« wstecz

 
 
Redaktor naczelny
 
Monika Jaskowiak 
 tel. 81 445-68-05
 
Rada Programowa Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 2018–2022
 
Krzysztof Szkucik (przewodniczący) – Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Barbara Futa – Wydział Agrobioinżynierii
Leszek Tymczyna – Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Krystyna Piotrowska-Weryszko – Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Wojciech Tanaś – Wydział Inżynierii Produkcji
Monika Michalak-Majewska – Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii