wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Szkodniki roślin ogrodniczych. Zeszyt do ćwiczeń

« wstecz

 

Szkodniki roślin ogrodniczych. Zeszyt do ćwiczeń
pod redakcją Bożeny Łagowskiej; autorzy: M. Gantner, K. Golan, E. Górska-Drabik, K. Kmieć, I. Kot, B. Łagowska, J. Napiórkowska-Kowalik, wyd. II zmienione, 2016, ISBN 978-83-7259-244-6, cena 20,-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przeznaczeniem zeszytu do ćwiczeń jest ułatwienie młodzieży przyswojenia szerokiej i złożonej wiedzy o szkodnikach roślin. Przyjęty układ treści (budowa morfologiczna, rozwój i przegląd systematyczny grup) sprzyja zdobywaniu wiedzy o poszczególnych rzędach i przynależnych do nich szkodnikach roślin, a zestawienie szkodników według roślin żywicielskich weryfikuje ją i utrwala. Zeszyt ten w powiązaniu z prezentowanym materiałem (preparaty, okazy szkodników, rośliny z uszkodzeniami) ma umożliwić samodzielną pracę studentów w czasie ćwiczeń. Zaplanowane ćwiczenia są w pewnym zakresie formą ilustracji równolegle prowadzonych wykładów. Zdaniem autorów rysowanie obserwowanych obiektów jest niezmiernie ważnym elementem ćwiczeń praktycznych, gdyż umożliwia wnikliwą obserwację szczegółów budowy owadów i innych grup szkodników. 

Zeszyt został przygotowany głównie dla studentów kształcących się na kierunku ogrodnictwo w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Jednak nauka o szkodnikach roślin znajduje się w programach wielu kierunków studiów przyrodniczych i dlatego z zeszytu mogą korzystać również studenci agrobioinżynierii, leśnictwa, ochrony roślin i kontroli fitosanitarnej. 

Pierwsze wydanie tego zeszytu ukazało się w 2010 r. pod tytułem "Zeszyt do ćwiczeń z entomologii dla studentów ogrodnictwa". W niniejszym, II wydaniu zmieniono tytuł, a także wprowadzono zmiany wynikające głównie z dostosowania liczby zadań wykonywanych przez studentów do obowiązującego obecnie wymiaru godzinowego zajęć. Został też uwzględniony aktualnie obowiązujący system taksonomiczny.