wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Cz. II. Choroby zakaźne owiec

« wstecz

Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Cz. II. Choroby zakaźne owiec i kóz
redakcja naukowa Krzysztof Kostro i Zdzisław Gliński, 2014, ISBN 987-83-7259-223-1, ss. 208, cena 39,-
Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Cz. II. Choroby zakaźne owiec i kóz
Opracowanie jest przeznaczone dla studentów i lekarzy weterynarii oraz pracowników weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych. Omówiono w nim zagadnienia związane z występowaniem, etiologią, patogenezą, symptomatologią, diagnostyką i zwalczaniem chorób zakaźnych owiec i kóz. Uwzględniono najnowsze poglądy dotyczące chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich, obowiązujące metody diagnostyczne oraz przepisy prawne.