wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Statystyczne sterowanie procesem. Wykłady i ćwiczenia

« wstecz

 

Statystyczne sterowanie procesem. Wykłady i ćwiczenia
Izabela Kuna-Broniowska, Urszula Bronowicka-Mielniczuk, wyd. I, 2015, ss. 254, cena 39,-
W podręczniku szczegółowo omówiono instrumentarium statystycznego sterowania procesem, w szczególności sposób konstruowania, zasady interpretacji i zastosowanie kart kontrolnych dla cech ocenianych liczbowo i alternatywnie. Przedstawiono również rozwój zarządzania jakością oraz tradycyjne i nowe narzędzia stosowane w kontroli jakości procesu produkcyjnego bądź pomiarowego. Scharakteryzowano także metody badania zdolności jakościowej procesu, analizę stabilności i zdolności systemu pomiarowego, metody zapewnienia jakości analiz laboratoryjnych oraz metody statystycznej kontroli odbiorczej.

Opracowanie ma służyć przede wszystkim studentom zarządzania i towaroznawstwa. Dlatego, oprócz treści teoretycznych, zawiera też liczne przykłady i zadania, szczególnie pomocne w zdobyciu umiejętności samodzielnego posługiwania się metodami i narzędziami statystycznego sterowania procesem.