wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Cz. III. Choroby zakaźne zwierząt

« wstecz

 

Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Cz. III. Choroby zakaźne zwierząt futerkowych 
pod red. K. Kostro i Z. Glińskiego, 2015    ISBN 978-83-7259-230-9
ss. 478, cena 58,-
Opracowanie jest przeznaczone dla studentów i lekarzy weterynarii oraz pracowników weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych. Obejmuje zagadnienia związane z występowaniem, etiologią, patogenezą, symptomatologią, diagnostyką i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt futerkowych. Uwzględnia najnowsze poglądy dotyczące chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich, obowiązujące metody diagnostyczne oraz przepisy prawne.