wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Antropotechnika pojazdu w eksploatacji polowej i transporcie żywności

« wstecz

 

Antropotechnika pojazdu w eksploatacji polowej i transporcie żywności
Zbigniew Burski, Jacek Wasilewski, 2016, ISBN 978-83-7259-242-2, ss. 198, cena 43,-
Antropotechnika pojazdu w eksploatacji polowej i transporcie żywności
W monografii przedstawiono wyniki wieloletnich badań systemu antropotechnicznego SAT (pojazd - człowiek - środowisko) prowadzonych w dwóch obszarach gospodarki żywnościowej, tj. w dziedzinie eksploatacji polowej i transportu żywności. Badania poparto szczegółową analizą statystyczną. Skupiono się głównie na ocenie:
- energetycznego i ekologicznego oddziaływania rolniczych agregatów maszynowych na środowisko przyrodnicze (analizie poddano drgania, spaliny i hałas generowane przez silnik),
- wpływu czynników środowiskowych, przede wszystkim zapylenia powietrza, na pracę ciągnika,
- cech psychomotorycznych operatora-kierowcy, 
- energochłonności ruchu pojazdu w miejskiej aglomeracji i transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T (analizowano fazy kinetyczne prędkości jazdy oraz zużycie paliwa).
Opracowanie przeznaczone jest głównie dla studentów kierunków transport oraz technika rolnicza i leśna. Mogą z niego korzystać także specjaliści z dziedziny budowy i eksploatacji pojazdów oraz transportu drogowego.