wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Gospodarowanie w ogrodnictwie. Ekonomika - Organizacja - Zarządzanie

« wstecz

Gospodarowanie w ogrodnictwie. Ekonomika - Organizacja - Zarządzanie
pod redakcją Eugenii Czernyszewicz, 2016, ISBN 978-83-7259-245-3, ss. 228, cena 35,-
W publikacji przedstawiono potencjał i uwarunkowania rozwoju ogrodnictwa oraz tendencje rozwojowe jego poszczególnych działów w Polsce i Unii Europejskiej. Przeanalizowano czynniki produkcji w ogrodnictwie - ziemię, czynnik ludzki, kapitał i przedsiębiorczość - a także wybrane aspekty ekonomiki produkcji ogrodniczej i zarządzania. Omówiono m.in. tak-sacje rolnicze, rachunek kosztów, efektywność gospodarowania w ogrodnictwie oraz ryzyko w działalności gospodarczej.