wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Przewodnik do ćwiczeń z fizycznych podstaw naturalnych źródeł energii

« wstecz

 

Przewodnik do ćwiczeń z fizycznych podstaw naturalnych źródeł energii

Krzysztof Kornarzyński, 2016, ISBN 978-83-7259-248-4, ss. 220
Podręcznik zawiera opis wykonania ćwiczeń modelujących urządzenia energetyczne wykorzystujące naturalne źródła energii. Każdą procedurę wykonania ćwiczenia poprzedza teoretyczne wprowadzenie i schemat układu pomiarowego. Publikacja jest przeznaczona dla studentów specjalności: odnawialne źródła energii i ekoenergetyka oraz technika motoryzacyjna i energetyka na kierunku: technika rolnicza i leśna, jak również jako literatura pomocnicza dla studentów specjalności: transport żywności na kierunku: transport, w ramach przedmiotu: fizyczne podstawy energetyki.