wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Zmienność morfologiczna nasion wybranych gatunków flory segetalnej Polski

« wstecz

 

Zmienność morfologiczna nasion wybranych gatunków flory segetalnej Polski
Paweł Gierasimiuk, Ewa Kwiecińska-Poppe, Mieczysław Bojarczyk, Sylwia Andruszczak, Edward Pałys, Marian Wesołowski, Krzysztof Różyło, Piotr Kraska, 2017, wyd. I, ISBN 978-83-7259-242-2, ss. 92, cena 47,-
Zobacz więcej
W pracy podjęto ważny temat identyfikacji gatunkowej chwastów na podstawie wymiarów ich nasion. Opracowanie jest podstawą do stworzenia programu komputerowego umożliwiającego szybkie i precyzyjne rozpoznawanie nasion. Bogaty materiał fotograficzny oraz przekrojowe informacje dotyczące biologii, plenności i zmienności biometrycznej nasion oraz wpływu środowiska na ich budowę czynią książkę wartościowym źródłem wiedzy w dydaktyce uczelni przyrodniczych, a także cenną pomocą w ocenie czystości materiału siewnego.