wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Monitorowanie zagrożeń, seria „Środowisko – Zwierzę – Produkt”

« wstecz

Monitorowanie zagrożeń, seria „Środowisko – Zwierzę – Produkt”
pod redakcją Bożeny Nowakowicz-Dębek i Witolda Chabuza, 2017, wyd. I, ISBN 978-83-7259-262-0, ss. 84, cena 23,-