Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Czernyszewicz Eugenia

« wstecz


 

Dr hab. Eugenia Czernyszewicz

 

Stanowisko: profesor nadzwyczajny, Kierownik Katedry

Jednostka: Katedra Zarządzania i Marketingu

Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Adres: ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin

Telefon: +48 81 461 05 61, +48 81 461 00 61 w. 283

e-mail: eugenia.czernyszewicz@up.lublin.pl

 

Dr hab. inż. Eugenia Czernyszewicz pracuje w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie od 1985 r. Jest absolwentką Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Lublinie. Tytuł doktora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa – ekonomika ogrodnictwa uzyskała w 1999 r. w Akademii Rolniczej w Lublinie. Tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo uzyskała w 2009 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na Wydziale Towaroznawstwa. Absolwentka Studiów Podyplomowych prowadzonych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych i Lubelską Szkołę Biznesu w zakresie Zarządzania Przedsiębiorstwem w Unii Europejskiej (2005 r.).

 

Działalność naukowo-badawcza obejmuje problematykę w zakresie zarządzania i zarządzania jakością, w tym metod i systemów zapewnienia i zarządzania jakością surowców roślinnych i produktów żywnościowych, konsumenckiej oceny jakości produktów, konsumpcji i zachowania konsumentów, zmian ilościowych i jakościowych na rynku produktów ogrodniczych, zwłaszcza owoców.

 

Nauczyciel akademicki, promotor wielu prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich na kierunkach ogrodnictwo i towaroznawstwo. Kierownik studiów podyplomowych Zarządzanie jakością w produkcji roślinnej, prodziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu w kadencji 2012-2016, kierownik studiów doktoranckich, przewodnicząca lub członek wielu rad programowych, komisji wydziałowych i senackich. W latach 2010-2017 kierownik Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa, a od 1.09.2017 r. kierownik Katedry Zarządzania i Marketingu na Wydziale Agrobioinżynierii.

 

Autorka blisko 140 publikacji naukowych, w tym 4 monografii, opracowań naukowo-badawczych i ekspertyz. Kierownik grantu naukowego NCN realizowanego w latach 2011-2012, wykonawca grantu promotorskiego i wielu innych projektów. Recenzent publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych oraz książek. Uczestnik wielu kursów i szkoleń, seminariów i konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych (we Włoszech, Serbii) oraz wyjazdów szkoleniowych do Niemiec, Szwajcarii, Południowego Tyrolu i Austrii (1994, 1996) oraz Iranu (2010). Organizator i współorganizator konferencji naukowych i branżowych. Laureatka wielu indywidualnych nagród Rektora UP w Lublinie za osiągnięcia naukowe (2010), dydaktyczne (2012, 2013) i organizacyjne (2014, 2015, 2016). Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2017 r.), Honorową Odznaką Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (2009 r.), srebrną Honorową Odznaką Zespołu Pieśni i Tańca Jawor (2015 r.).

 

     Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, International Society for Horticultural Science oraz New York Academy of Science, ekspert NCBiR w zakresie oceny projektów POIR.