wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Recenzowanie

« wstecz

 

  

[Oświadczenie recenzenta]

 

 

Zasady recenzowania publikacji dydaktycznych i monografii

 

1. Do oceny publikacji dydaktycznych i monografii powołuje się niezależnych recenzentów spoza jednostki autora. 

 

2. Przestrzegana jest zasada, że autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process), a recenzent musi podpisać stosowne oświadczenie. W przypadku gdy tożsamość autora jest znana recenzentowi, deklaruje, że nie występuje konflikt interesów, czyli że między recenzentem a autorem nie zachodzą:

 

a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),

b) relacje podległości zawodowej,

c) bezpośrednia współpraca naukowa.

 

3. Recenzent jest zobowiązany do niewykorzystywania wiedzy na temat recenzowanej pracy przed jej publikacją.

 

4. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia pracy do publikacji lub jej odrzucenia. Szczegółowe uwagi recenzent umieszcza w recenzowanym egzemplarzu.

 

5. Autorzy otrzymują recenzje do wglądu i ustosunkowują się do nich na piśmie.

 

6. Autorzy nie kontaktują się bezpośrednio z recenzentem. Wszelkie kontakty między autorem i recenzentem do czasu opublikowania pracy odbywają się wyłącznie za pośrednictwem Wydawnictwa UP.

 

7. Nazwisko recenzenta ujawniane jest dopiero w opublikowanej pracy.