wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Publikacje

« wstecz

 

PEŁNE TEKSTY NIEKTÓRYCH PUBLIKACJI Z SERII ROZPRAWY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE SĄ DOSTĘPNE W RAMACH SERWISU WWW.IBUK.PL 

PONIŻEJ ZAMIESZCZONO STRESZCZENIA

 

 

 

ZESZYT 399

Barbara Marcinek

Ocena oddziaływania czynników meteorologicznych oraz terminu sadzenia cebul na kwitnienie i plonowanie tulipanów (Tulipa gesneriana L.) uprawianych na glebie typu Haplic Luvisol

Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 399, Lublin 2019, ss. 138
WERSJA POLSKA ]   [ ENGLISH  VERSION ]

 

 

 

 

 

 

 

ZESZYT 398

Mariusz Szmagara

Optymalizacja technologii uprawy róż w nieogrzewanych tunelach foliowych z wykorzystaniem metody przyginania pędów
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 398, Lublin 2019, ss. 122
WERSJA POLSKA ]   [ ENGLISH  VERSION ]

 

 

  

ZESZYT 397

Wojciech Durlak
Wykorzystanie metody termicznej sap-flow do określenia przepływu wody w pędach Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. i Spiraea japonica L. oraz sposoby ograniczania stresu wodnego u tych roślin w uprawie kontenerowej
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 397, Lublin 2019, ss. 128
[ WERSJA POLSKA ]   [ ENGLISH  VERSION ]

 

 

 

 

 

ZESZYT 396

Andrzej Puchalski

Syntetyczne oligodeoksynukleotydy klasy C z niemetylowanymi sekwencjami CpG jako składnik zwiększający immunogenność komercyjnej szczepionki dla cieląt zawierającej antygen IROMP Mannheimia haemolytica

Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 396, Lublin 2019, ss. 96

[ WERSJA POLSKA ]   [ ENGLISH VERSION ]  

 

 

 

 

 

ZESZYT 395

Dorota Gawęda

Reakcja jęczmienia jarego nagoziarnistego i oplewionego uprawianego w krótkotrwałej monokulturze na zróżnicowane dawki herbicydów i międzyplon ścierniskowy

Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 395, Lublin 2019, ss. 130

[ WERSJA POLSKA ]     [ ENGLISH VERSION ]

 

 

 

 

 

 

ZESZYT 394
Małgorzata Haliniarz
Reakcja wybranych agrofitocenoz na zróżnicowane dawki substancji biologicznie czynnych herbicydów
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 394, Lublin 2019, ss. 207

[ WERSJA POLSKA ]     [ ENGLISH VERSION ]

 

 

 

 
ZESZYT 393
Stanisław Rudy
Wpływ warunków suszenia czosnku na kinetykę i energochłonność procesu oraz właściwości suszu
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 393, Lublin 2018, ss. 132 

[ WERSJA POLSKA ]    [ ENGISH  VERSION ]

 
ZESZYT 392
Mariusz Kulik
Ocena zmian w zbiorowiskach łąkowych w aspekcie zachowania siedlisk pobagiennych
Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 392, Lublin 2018, ss. 105
 
 
ZESZYT 391  
Teresa Wyłupek  
Ocena florystyczno-siedliskowa  fitocenoz trwałych użytków zielonych  obszaru Natura 2000 Dolina Wolicy PLH060058  oraz ich wartość przyrodnicza i paszowa 

Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 391, Lublin 2018, ss. 145

[ WERSJA POLSKA ]    [ ENGLISH  VERSION ]

 

ZESZYT 390 

Elżbieta Mielniczuk

Występowanie grzybów rodzaju Fusarium na owsie (Avena sativa L.) ze szczególnym uwzględnieniem gatunku Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc., jego biologii oraz szkodliwości dla wybranych odmian

Rozprawy Naukowe UP w Lublinie 390, Lublin 2018, ss. 157

[ WERSJA POLSKA ]    [ ENGLISH VERSION ]

 

 

Zeszyt 397

Rozprawy habilitacyjne o numerach zeszytów od 290 do 289
więcej »