wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Komitet Redakcyjny

« wstecz

Redaktor naczelny / Przewodniczący
 
prof. dr hab. Krzysztof Szkucik
Wydz. Medycyny Weterynaryjnej
Członkowie:
 
     
dr hab. Piotr Kraska
Wydz. Agrobioinżynierii
   
prof. dr hab. Franciszek Kluza
Wydz. Inżynierii Produkcji
   
dr hab.  Małgorzata Materska
Wydz. Nauk o Żywności i Biotechnologii
   
dr hab. Elzbieta Patkowska
Wydz. Ogrodnictwa i Archit. Krajobrazu

81 524-81-09
elzbieta.patkowska@up.lublin.pl

   
prof. dr hab. Leszek Tymczyna
Wydz. Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

81 445-69-74
leszek.tymczyna@up.lublin.pl

   
dr hab. Monika Tarkowska-Kukuryk
Wydz. Biologii Środowiskowej
81 461-00-61 w. 310
monika.kukuryk@up.lublin.pl
   
mgr Anna Wypychowska
WUP, zastępca redaktora naczelnego

81 445-67-11
anna.wypychowska@up.lublin.pl