banner
banner
banner
Menu

Zespół projektowy

Dr inż. Marzena Parzymies

 

 

Kierownik zadania nr 1:

Uzyskiwanie roślin potomnych przeznaczonych do sadzenia i jako matecznik

 

Dr inż. Marzena Parzymies


doktor nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa;

specjalność rośliny ozdobne

 

Zainteresowania naukowe:

mikrorozmnażanie i biotechnologia roślin, rośliny ozdobne,  architektura krajobrazu, florystyka

 

Zadania w projekcie:

planowanie, organizowanie oraz koordynowanie zadań merytorycznych dotyczących mikrorozmnażania wierzby lapońskiej i wierzby borówkolistnej, ustalanie harmonogramu prowadzenia kultur tkankowych obu gatunków wierzby, nadzór nad jakością rozmnażanych mikrosadzonek, prowadzenie prac związanych z przygotowywaniem pożywek, pasażowaniem roślin w kulturach tkankowych oraz związanych z aklimatyzacją uzyskanych roślin do warunków ex situ, pobieranie materiału roślinnego do inicjacji nowych kultur tkankowych wierzby borówkolistnej i wierzby lapońskiej, odkażanie i inicjacja kultur oraz nadzór nad regeneracją eksplantatów, koordynowanie badań dotyczących zgodności genetycznej uzyskanych regenerantów, nadzór i pielęgnacja roślin uprawianych w podłożu, wybór sadzonek do przeniesienia do warunków naturalnych, udział w konferencjach naukowych, publikowanie wyników badań.

 


Kontakt:

Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Architektury Krajobrazu,

ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, 

tel: 0-81 531 96 86;
e-mail: marzena.parzymies@up.lublin.pl

 

 

« wstecz