BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Historia

« wstecz

W ramach reorganizacji struktury Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki od dnia 1 września 2017 roku powołana została Katedra Etologii i Dobrostanu Zwierząt. Utworzona ją z połączenia dwu Katedr – Katedry Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej kierowaną przez prof. dr hab. Marie Tietze oraz Katedry Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich kierowaną przez prof. dr hab. Leszka Drozda.

Nowa jednostka kierowana jest przez prof. dr hab. Leszka Drozda. W strukturze Katedry powstały trzy Zakłady: Zakład Etologii Zwierząt kierowany przez dr hab. Monikę Budzyńską, Zakład Hodowli i Dobrostanu Zwierząt Towarzyszących kierowany przez dr. hab. Mirosława Karpińskiego i Zakład Hodowli Zwierząt Dzikich kierowany przez prof. dr hab. Leszka Drozda. Skład osobowy Katedry tworzy obecnie 18 osób, w tym 5 samodzielnych pracowników naukowych (1 profesor zwyczajny, 1 profesor nadzwyczajny oraz 3 dr hab.), 4 adiunktów ze stopniem doktora, 2 starszych wykładowców i 3 asystentów oraz 4 pracowników inżynieryjno-technicznych. 

 W marcu 2019 roku na wniosek kierownika Katedry Etologii i Dobrostanu Zwierząt, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk po uwzględnieniu faktu, że pracują tam osoby z dorobkiem naukowym i dydaktycznym gwarantującym realizację zadań badawczych i dydaktycznych z zakresu łowiectwa, wyraził zgodę na zmianę nazwy Katedry Etologii i Dobrostanu Zwierząt na Katedrę Etologii Zwierząt i Łowiectwa oraz wchodzących w skład Katedry Zakładów - Zakład Hodowli i Dobrostanu Zwierząt Towarzyszących na Zakład Behawioru i Dobrostanu Zwierząt oraz Zakład Hodowli Zwierząt Dzikich na Zakład Gospodarki Łowieckiej.