BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Dydaktyka

« wstecz

I Behawiorystyka zwierząt

Studia stacjonarne

 

Nazwa przedmiotu

Osoba odpowiedzialna

Technologie informacyjne

Czyżowski Piotr

Propedeutyka behawiorystyki

Drozd Leszek

Biologiczne mechanizmy zachowania się zwierząt

Budzyńska Monika

Biologia zwierząt towarzyszących

Zieliński Damian

Hodowla kotów

Goleman Małgorzata

Antropopresje w przyrodzie

Czyżowski Piotr

Podstawy terapii z udziałem zwierząt

Goleman Małgorzata

Etologia stosowana

Budzyńska Monika

Bioetyka

Tietze Maria

Dobrostan zwierząt towarzyszących i dzikich

Czyżowski Piotr

Diagnostyka referencyjna zwierząt

Karpiński Mirosław

Hodowla psów

Goleman Małgorzata

Anomalie behawioralne

Krupa Wanda

Interakcje człowiek-zwierzę

Krupa Wanda

Metody oceny zachowania się zwierząt

Kamieniak Jarosław

Zasady oceny hodowlanej zwierząt towarzyszących

Goleman Małgorzata

Neuroetologia

Kamieniak Jarosław

Międzynarodowy obrót zwierzętami

Krupa Wanda

Ewolucja behawioru w procesie domestykacji

Sołtys Leszek

Dobrostan zwierząt doświadczalnych

Tietze Maria

Regulacje prawne w hodowlach amatorskich

Drozd Leszek

Parazytologia

Karpiński Mirosław

Biologia zwierząt wolnożyjących

Tajchman Katarzyna

Hodowle zamknięte zwierząt dzikich

Tajchman Katarzyna

Biologia rozrodu zwierząt towarzyszących

Karpiński Mirosław

Użytkowanie psów

Goleman Małgorzata

Fizjoterapia zwierząt

Karpiński Mirosław

Uczenie i modyfikacja zachowania się zwierząt

Kamieniak Jarosław

Metodologia badań behawioralnych

Kamieniak Jarosław

Etologia stosowana/Applied Ethology

Budzyńska Monika

Behawioralne i fizjologiczne adaptacje zwierząt do środowiska/Behavioural and Psychological Animals Adaptation to Environment

Budzyńska Monika

Etologiczne aspekty jakości produktów pochodzenia zwierzęcego

Kamieniak Jarosław

Ekologia behawioralna

Wójcik Mariusz

Komunikacja w świecie zwierząt

Wójcik Mariusz

Socjologia kręgowców

Wójcik Mariusz

Orientacja zwierząt w przestrzeni

Wójcik Mariusz

Bioakustyka

Wójcik Mariusz

 

Behawiorystyka zwierząt

Studia niestacjonarne

 

Nazwa przedmiotu

Osoba odpowiedzialna

Technologie informacyjne

Czyżowski Piotr

Regulacje prawne w hodowlach amatorskich

Drozd Leszek

Biologia zwierząt towarzyszących

Karpiński Mirosław

Parazytologia

Karpiński Mirosław

Etologia stosowana

Budzyńska Monika

Uczenie i modyfikacja zachowania się zwierząt

Kamieniak Jarosław

Pielęgnacja zwierząt i przygotowanie do wystaw

Zieliński Damian

Biologia rozrodu zwierząt towarzyszących

Karpiński Mirosław

Hodowle zamknięte zwierząt dzikich

Tajchman Katarzyna

Użytkowanie psów

Goleman Małgorzata

Symptomatologia

Karpiński Mirosław

Metodologia badań behawioralnych

Kamieniak Jarosław

Metody oceny dobrostanu zwierząt

Tietze Maria

Behawioralna i fizjologiczna adaptacja zwierząt do środowiska/ Behavioural and Psychological Animals Adaptation to Environment

Budzyńska Monika

Biologiczne mechanizmy zachowania zwierząt

Budzyńska Monika

Etologia stosowana/Applied Ethology

Budzyńska Monika

Ekologia behawioralna

Wójcik Mariusz

Komunikacja w świecie zwierząt

Wójcik Mariusz

Socjologia kręgowców

Wójcik Mariusz

Orientacja zwierząt w przestrzeni

Wójcik Mariusz

Bioakustyka

Wójcik Mariusz

Hodowla kotów

Wójcik Mariusz

 

II Zootechnika

Studia stacjonarne

 

Nazwa przedmiotu

Osoba odpowiedzialna

Dobrostan zwierząt

Tietze Maria

Etologia zwierząt

Kamieniak Jarosław

Hodowla psów i kotów

Drozd Leszek

Chów zwierząt wolnożyjących

Drozd Leszek

 

III BHP

Studia stacjonarne i niestacjonarne

 

Nazwa przedmiotu

Osoba odpowiedzialna

Bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie

Czyżowski Piotr

BHP w leśnictwie

Czyżowski Piotr

 

V Biologia

Studia stacjonarne i niestacjonarne

 

Nazwa przedmiotu

Osoba odpowiedzialna

Bioetyka

Tietze Maria

 

IV Leśnictwo (Wydział Agrobioinżynierii)

Studia stacjonarne i niestacjonarne

 

Nazwa przedmiotu

Osoba odpowiedzialna

Gospodarka łowiecka

Drozd Leszek

Gospodarka zadrzewieniowa

Czyżowski Piotr

 

Hipologia i Jeździectwo

Studia stacjonarne

 

Nazwa przedmiotu

Osoba odpowiedzialna

Psychologia konia

Budzyńska Monika