[ MENU DODATKOWE ]


WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I BIOTECHNOLOGII

Naukowcy z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii nominowani do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020

                                                                                                                   
więcej »
« wsteczIMIĘ I NAZWISKO

JEDNOSTKA NAUKOWA

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

 

 

dr Aneta Sławińska

Zakład Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów

 

  DZIEDZINY EKSPERCKIE
  • Przetwórstwo grzybów, owoców i warzyw
  • Związki bioaktywne grzybów

  DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

  • badanie w zakresie składu chemicznego surowców roślinnych i grzybów
  • przetwórstwo grzybów, owoców i warzyw
 

 

dr inż. Katarzyna Skrzypczak  

Zakład Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów

 

  DZIEDZINY EKSPERCKIE
  • Biotechnologia żywności

  DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

  • Fermentowane produkty mleczne
  • Wykorzystanie bakterii kwasu mlekowego do produkcji bioaktywnych związków
  • Zastosowanie termofilnych bakterii kwasu mlekowego w produkcji serów dojrzewających

 

dr inż. Ewa Jabłońska-Ryś  
Zakład Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów
   DZIEDZINY EKSPERCKIE
  •   Przetwórstwo owoców, warzyw  i grzybów

   DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

  • badania w zakresie jakości i składu chemicznego owoców, warzyw, grzybów i ich przetworów

 

dr Wojciech Radzki

Zakład Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów

  DZIEDZINY EKSPERCKIE

  • Technologia żywności

  DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

  • technologia owoców, warzyw i grzybów
  • mykologia
  • właściwości odżywcze i prozdrowotne grzybów
   

 

prof. dr hab. Waldemar Gustaw

 Zakład Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów

 

   DZIEDZINY EKSPERCKIE

  • Technologia mleczarstwa, technologia owoców, warzyw i grzybów

   DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

  • badania z zakresu substancji biologicznie aktywnych występujących w surowcach roślinnych
  • ocena jakości jadalnych owoców roślin dziko rosnących i ich przydatności do przetwórstwa
  • jakość warzyw, owoców i grzybów utrwalonych na drodze fermentacji mlekowej
 

  

 

dr inż. Monika Michalak-Majewska
Zakład Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów

 

   DZIEDZINY EKSPERCKIE

  • Właściwości odżywcze i prozdrowotne warzyw i owoców
  • Edukacja żywieniowa i zdrowotna
   DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
  • badania w zakresie właściwości odżywczych i prozdrowotnych warzyw i owoców
  • edukacja żywieniowa i zdrowotna
 

 

dr inż. Justyna Libera

 Katedra Technologii Surowców Pochodzenia Zwierzęcego

 

   DZIEDZINY EKSPERCKIE

  • Technologia żywności
  • Żywienie człowieka i dietoterapia
  • Poradnictwo dietetyczne

   DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

  • Projektowanie żywności o właściwościach prozdrowotnych
  • Organizacja usług żywieniowych w jednostkach oświatowych
  • Edukacja żywieniowa w szkołach i przedszkolach