Menu

Szkolenia i warsztaty

06.08.2020

Szkolene „Organizowanie i prowadzenie spółek typu Spin-of i Spin-out”, realizowane przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Oferta skierowana jest do osób potencjalnie zainteresowanych szkoleniem a także zakładaniem i prowadzeniem spółek typu Spin-of lub Spin-out w  Jednostkach Naukowych lub Uczelniach.

Szkolenie z obszaru zakładania i prowadzenia spółek przez pracowników naukowych, studentów lub absolwentów uczelni w celu komercjalizacji badań naukowych i prac rozwojowych.

Dwa rodzaje spółek: powiązanych lub nie powiązanych osobowo lub kapitałowo z Jednostką Naukową lub Uczelnią jako jednostką macierzystą. 

Szkolenie jest zaplanowane do realizacji we wrześniu 2020 w siedzibie WSPA w Lublinie.

Ostateczna cena uzależniona będzie od ilości uczestników. 

W razie pytań prosimy o kontakt z Centrum Studiów Podyplomowych WSPA.

Oferta szkolenia WSPiA w Lublinie

08.07.2020

 j.polski

Audytor siedzący w papierach? Nic z tych rzeczy! Dołącz do EY Open Talk on Digital Audit i dowiedz się jak nowe technologie wpływają na prowadzenie biznesu i kontakt z klientami.

16 lipca o 16:00 posłuchaj jak Tomas Nemec opowie o zmieniającym się świecie biznesu i odpowie na Twoje pytania!

Liczba miejsc ograniczona! Zarejestruj się już dziś: https://bit.ly/OpenTalkDigitalAudit

Webinar prowadzony będzie w języku angielskim.
j. angielski

Have you ever wished you had the chance to talk to an experienced audit partner who is driving digital change? Now you can!

16.07 at 16:00 meet Tomas Nemec, CESA Assurance Digital Leader at EY, in his most natural environment – online and ask him your own questions!

Process mining, automated techniques in analyzing general ledger and subledger data, new ways of connecting with clients, custom analytics, emerging technologies – all that and much more is changing our profession. Tomas will take you through the Digital change he is driving in Assurance, including benefits and challenges.

Register now: https://bit.ly/OpenTalkDigitalAudit

03.07.2020

 Fundacja Heros zaprasza do udziału w projekcie pn. „Absolwent w drodze do kariery!”

 

W ramach projektu oferujemy:

- szkolenia zawodowe: Grafika komputerowa, Testowanie oprogramowania oraz Human resources i zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

Projekt skierowany jest do osób spełniających następujące kryteria:

- posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (warunek konieczny),

- odbywanie ostatniego roku studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktoranckich,

- posiadanie statusu absolwenta szkoły wyższej (ukończenie studiów wyższych w przeciągu ostatnich 5 lat),

- na dzień przystąpienia do projektu pozostawanie bez zatrudnienia,
 

Dodatkowo oferujemy możliwość realizacji stażu w ramach projektu oraz otrzymania dodatku motywacyjnego do 400 zł.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłosić się do biura projektu:

ul. Z. Krasińskiego 2/12, 20 – 709 Lublin

telefon: 735 398 798

02.07.2020
 Zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie " Gotowi do pracy" współfinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
08.06.2020

 Firma szkoleniowa Generator Pomysłów ma przyjemność zaprosić studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na wydarzenie organizowane przez EIT Food - Europejski Instytut Technologii. Są to 2,5-dniowe warsztaty, których celem jest zebranie zespołów interdyscyplinarnych, by rozwiązać kluczowe wyzwania stojące przed branżą spożywczą w perspektywie kolejnych kilku lat. Zależy nam, aby informacja o warsztatach dotarła do jak najszerszego grona studentów uczelni, w związku z tym zwracam się do Państwa z prośbą, aby wysłali Państwo bezpośrednią informację o wydarzeniu do studentów. Poniżej zamieszczam szczegółowy opis warsztatów.

Wydarzenie dedykowane jest studentom ostatniego roku studiów magisterskich, absolwentom, specjalistom i doktorantom do 37 roku życia z wiedzą i doświadczeniem w takich obszarach jak: technologia żywności, biotechnologia, rolnictwo, nauki o żywieniu, informatyka, psychologia i kierunki biznesowe – tym, którzy czują, że dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom mogą wypracować kreatywne rozwiązania dla branży spożywczej. 

Podczas wydarzenia uczestnicy dołączą do interdyscyplinarnej grupy projektowej wraz z którą będą mieli możliwość pracowania nad rozwiązaniem kluczowych wyzwań dla branży spożywczej z wykorzystaniem metody Design Thinking oraz Service Design.

Co mogą zyskać osoby, które wezmą udział w wydarzeniu?
1. Poznają metody i narzędzia projektowania innowacji
2. Poznają trendy biznesowe szczególnie wpływające na branżę spożywczą

3. Będą mieli możliwość skonsultowania swoich pomysłów z ekspertami z branży spożywczej

Najbardziej wyróżniające się projekty zostaną wynagrodzone! Do wygrania jest ponad 12 tysięcy złotych!

Więcej informacji oraz formularz rekrutacji znajduje się na stronie: https://jedzenieprzyszlosci.pl  

19.05.2020

 

Zgłoś się do projektu AKCJA 4.0
Na czym to polega?
Jest to cykl szkoleń dla liderów i liderek młodzieżowych. Szukamy 12 zmotywowanych młodych osób z Lublina i okolic, które chcą zdobyć umiejętności i doświadczenie w obszarze działań społecznych i obywatelskich, poznać ciekawe osoby i dobrze się bawić.
Szkolenia będą organizowane w formie zjazdów weekendowych w Lublinie oraz w formie webinariów. Każdy dzień będzie trwał 8 godzin lekcyjnych (6 godzin zegarowych),razem 12 dni. 9 dni zostanie zorganizowanych w formie szkoleń stacjonarnych oraz 3 dni w formie online. Na szkoleniach stacjonarnych zapewniamy obiad oraz catering. W przypadku przedłużającego zagrożenia epidemiologicznego związanego z pandemią koronawirusa przewidujemy realizację części lub całości zajęć w formie online.  Będziemy elastycznie reagować na zmieniająca się sytuację. Zajęcia online będą podzielone na spotkania 3 godzinne.
Zajęcia dla liderów/ek młodzieżowych będą trwały w miesiącach czerwiec - wrzesień 2020. Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony w czerwcu. Program szkolenia poniżej.
Uzupełnij formularz zgłoszeniowy:
http://fundacjatuitam.pl/blog-wiecej.php?&KPadmingal=4
Program szkoleń:
Szkolenie – blok analogowy (32 godziny lekcyjne):
 • Integracja
 • Komunikacja w grupie
 • Praca i współpraca w grupie
 • Teambuilding
 • Kreatywność
 • Asertywność
Szkolenie – blok e-społeczny (32 godziny lekcyjne)
 • Aktywizm i e-aktywizm na rzecz lokalnego środowiska
 • Partycypacja społeczna
 • Formy i narzędzia aktywizmu
 • Planowanie od podstaw własnego projektu aktywistycznego
Szkolenie – blok 4.0 (32 godziny lekcyjne)
 • Internetowe narzędzia aktywistyczne
 • Dziennikarstwo obywatelskie
 • Media społecznościowe
 • Bezpieczeństwo w sieci
 • Aplikacje i programy multimedialne przydatne w działalności społecznej i obywatelskiej
Organizacja projektu lokalnego:
W kulminacyjnym punkcie projektu grupa będzie miała za zadanie zorganizowanie własnego projektu lokalnego z wykorzystaniem zdobytych wiadomości i umiejętności. Projekt lokalny będzie autorskim pomysłem grupy. Na realizację stworzonego projektu grupa otrzyma 1000,00 zł
Coaching
Coaching zaplanowany w projekcie obejmuje 5 godzin spotkań z każdym liderem/ką. Podczas sesji coach pracuje z uczestnikiem/czką projektu nad jego/jej indywidualnym celem związanym z udziałem w projekcie. Z każdą osobą zostanie przeprowadzonych 5 spotkań coachingowych (5 godzin lekcyjnych). Coaching będzie przestrzenią na poszukiwanie rozwiązań, budowanie motywacji,planowanie,rozpoznanie słabych i mocnych stron oraz realizację postawionego celu.
Realizacja szkoleń liderów/ek młodzieżowych rozpocznie się w czerwcu 2020
Szczegóły i regulamin projektu:
http://fundacjatuitam.pl/projekty

12.03.2020

                                                                Uwaga Studenci/Studentki!

 Wszystkie zaplanowane na marzec szkolenia w ramach Projektu:"Zintegrowany Program rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczegow Lublinie" nie będą realizowane.

Zapraszamy do kontaktu drogą e-mailową z doradcami zawodowymi Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji:

1. Magdaleną Bohuniuk, adres e-mail: magdalena.bohuniuk@up.lublin.pl

2. Dorotą Piekutowską, adres e-mail: dorota.piekutowska@up.lublin.pl

3. Lech Szafrański, adres e-mail: lech.szafranski@up.lublin.pl

 

 

04.03.2020

Uwaga studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie! 

(dotyczy studentów ostatnich 4 semestrów I lub II stopnia)

 

Zgodnie z decyzjami dotyczącymi organizacji pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie wszystkie spotkania w ramach Projektu są zawieszone.


 

12.02.2020

Biuro projektów MARSOFT Marcin Rokoszewski w Lublinie prowadzi nabór do projektu "Nowe kwalifikacje - lepsze perspektywy", głównym celem projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych z branży IT, dostosowanych do potrzeb regionalnego rynku pracy w województwie lubelskim.
1.       Projekt skierowany jest do 105 osób (32 kobiet, 73 mężczyzn) w wieku powyżej 18 r.ż, zamieszkujących woj. lubelskie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem, podniesieniem bądź uzupełnieniem kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kwalifikacyjnym kursie zawodowym i egzaminie państwowym z kwalifikacji w zawodzie technik informatyk.
2.       Uczestnikami/czkami projektu mogą być:
a.       osoby uczące się
b.       osoby pracujące
c.        osoby pozostające poza rynkiem pracy (os. bezrobotne i bierne zawodowo)
d.       osoby zamieszkujące woj. Lubelskie
e.        osoby z wykształceniem od ISCED 1 do ISCED 4, tj. max. szkoła policealna
3. Program:
a)       BHP – 8h
b)       prowadzenie dział. gospo. – 24h
c)       j.angiekski zawodowy – 48h
d)       kompetencje personalne i społeczne – 16h
e)       organizacja pracy małych zespołów – 8h
f)        konfigurowanie i użytkowanie systemów komputerowych – 64h
g)       kwalifikacja EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci - 616h, w tym 308 h zaj. praktycznych
lub
h)       kwalifikacja EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych (512h, w tym 256 h zaj. praktycznych.
 
4. Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego uczestnik projektu odbędzie praktyki zawodowe  - 160 h.
 
5. Warunkiem ukończenia kursu zawodowego oraz uzyskania możliwości podejścia do egzaminu końcowego i uzyskania zaświadczenia/certyfikatu jest uczestnictwo w min. 80% zajęć.
 
6. Po ukończonym kursie zawodowym Uczestnik Projektu przystępuje do egzaminu Państwowego w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na kwalifikację w zawodzie technik informatyk. Ważne jest, aby była jak najwyższa zdawalność egzaminu OKE.
 
 7. Zapewniamy materiały szkoleniowe i catering.
 
8. Opłatę za przeprowadzenie egzaminu OKE ponosi realizator projektu.
Na chwilę obecną rekrutujemy osoby na 1 grupę EE.09 i na 2 grupy z EE.08, w szczególności kobiety (minimalna liczba na gr. 6) i osoby z terenów wiejskich (minimalna liczba osób na grupę - 13).
W załączeniu Regulamin, Formularz zgłoszeniowy i plakat.

31.01.2020

Fundacja Heros rozpoczęła realizację projektu pn. „Absolwent w drodze do kariery!” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Cel Projektu:

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia co najmniej 65 spośród 260 beneficjentów ostatecznych biorących udział w projekcie w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2023 r. realizowanym na terenie województwa: lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego poprzez kompleksowe
i indywidualne wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i uzyskaniu doświadczenia zawodowego przez osoby niepełnosprawne posiadające wykształcenie wyższe.
 

Adresatami projektu są: osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) spełniające następujące warunki:

 • realizują ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej lub są absolwentami szkoły wyższej tzn. ukończyły szkołę wyższą lub uczelnię zagraniczną (lub uzyskały absolutorium) posiadają dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
 • na dzień przystąpienia do projektu pozostające bez zatrudnienia
 • zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego lub świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów KC,
 • niekorzystanie z tych samych formy wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów – jeżeli realizacja tej formy wsparcia prowadzi, w każdym z projektów, do osiągnięcia takich samych efektów. 

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:

 • indywidualnego poradnictwa zawodowego;
 • poradnictwa psychologicznego;
 • poradnictwa prawnego;
 • warsztaty rozwoju zawodowego;
 • pośrednictwa pracy;
 • szkolenia zawodowe oraz kursy podnoszące kompetencje zawodowe;
 • staży zawodowych. 

Co oferujemy:

 • staże aktywizacyjne stypendium stażowe;
 • szkolenia i kursy podnoszące kompetencje;
 • dodatek motywacyjny do 400zł miesięcznie;
 • oferty pracy;
 • profesjonalne wsparcie doradcze. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

 • Biuro w Lublinie:
 • telefoniczny pod nr tel. 570 122 110
 • na adres e-mail: praca@fundacjaheros.org
 • lub osobistej wizyty przy ul. Z. Krasińskiego 2/22 w Lublinie
  (boczna ul. T. Zana).