[ MENU DODATKOWE ]


 

Zgodnie z ustawą z dn. 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o Szkolnictwie Wyższym oraz ustawą z dn. 24 czerwca 2016 r. sprawdzanie pisemnych prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym odbywać się będzie z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego począwszy od roku akademickiego 2018/2019.

 

 

 

Zarządzenie 70/2015 z dnia 16.12.2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z internetowego systemu antyplagiatowego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie