Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ] 

 

ROZPRAWY NAUKOWE

 

 

ROZPRAWY HABILITACYJNE

 

  • Czernyszewicz Eugenia 2009: „Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa owoców w aspekcie preferencji konsumentów”

 

 

ROZPRAWY DOKTORSKIE

 

  • Czernyszewicz Eugenia 1999: „Opłacalność produkcji sadowniczego materiału szkółkarskiego”

 

  • Paszko Dariusz 2000: „Wpływ niektórych czynników na wzrost i owocowanie dwóch odmian truskawki oraz ich efektywność produkcji”

 

  • Siedlecki Michał 2002: „Efektywność ekonomiczna produkcji drzewek owocowych w Polsce”

 

  • Chudzik Arkadiusz 2003: „Efektywność produkcji pomidorów pod osłonami w makroregionie środkowo-wschodniej Polski”

 

  • Kazenas Gedyminas 2003: „Opłacalność produkcji jabłek na Litwie i w wybranych regionach Polski”

 

  • Stańczak Marek 2005: „Koszty i opłacalność produkcji jabłek w specjalistycznych gospodarstwach sadowniczych w Polsce”

 

  • Pawlak Joanna 2007: „Jakość handlowa owoców na polskim rynku jako czynnik konkurencyjności polskiego sadownictwa na przykładzie Lubelszczyzny”

 

  • Wróblewska Wioletta 2007: „Rynek materiału wyjściowego ozdobnych roślin cebulowych w Polsce i Holandii”