wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Oferta

naukowo-badawcza

« wstecz

 
 
Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych prowadzi prace dotyczące:

 

 • Badania surowców, maszyn, linii oraz procesów przetwórczych w przemyśle rolno-spożywczym;
 • Badania teoretyczne i empiryczne procesu rozdrabniania, obejmujące podstawowe właściwości mechaniczne surowców; Badania parametrów procesu oraz ich związek z jakością pracy i energochłonnością procesu;
 • Badania teoretyczne i empiryczne procesu ciśnieniowego i bezciśnieniowego aglomerowania surowców roślinnych;
 • Badania zjawisk występujących podczas składowania materiałów sypkich i ziarnistych;
 • Badania właściwości reologicznych surowców i produktów spożywczych, w tym ocena tekstury surowców,  półproduktów i gotowych wyrobów metodą TPA; wyznaczanie lepkości dynamicznej cieczy;
 • Opracowywanie metodyk badań wybranych właściwości fizycznych pod kątem standaryzacji i unifikacji;
 • Badania nowych technik przetwarzania surowców przy zastosowaniu ultradźwięków, mikrofal i obróbki mechanicznej;
 • Badania nad obłuskiwaniem nasion;
 • Badania separacji materiałów sypkich (ziarna zbóż, nasiona roślin strączkowych i oleistych oraz innych nasion i ziół);
 • Badania nad obróbką termiczną i hydrotermiczną materiałów pochodzenia roślinnego;
 • Badania właściwości surowców kaszarskich i technik ich przetwarzania;
 • Badania mikrostruktury materiałów biologicznych;
 • Badania maszyn i procesów technologicznych stosowanych w gastronomii;
 • Badania nowych technologii w produkcji cukierniczo-ciastkarskiej;
 • Zagospodarowania odpadów przemysłu rolno-spożywczego na cele konsumpcyjne i paszowe.
 
 
Kontakt:
Kierownik katedry

dr hab. inż. Kazimierz Zawiślak, profesor nadzwyczajny UP
tel. 461-00-61 w. 295,

e-mail: kazimierz.zawislak@up.lublin.pl