BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Oferta

naukowo-badawcza

« wstecz

Oferta usługowo-badawcza Katedry:

Ekspertyzy, kursy, szkolenia, wykłady, analizy, doradztwo i konsultacje w zakresie hodowli i chowu trzody chlewnej, realizacja projektów kompleksowej produkcji tuczników.

 

Konsultacje, szkolenia, kursy, analizy, wsparcie w zakresie:

·         Zasad profilaktyki ogólnej i swoistej w chowie oraz hodowli świń;

·         Identyfikacji czynników wpływających na poród u loch i następstwa zaburzeń okołoporodowych;

·         Postępowania z lochami i prosiętami w okresie okołoporodowym;

·         Pielęgnacji i odchowu prosiąt oraz młodzieży hodowlanej;

·         Optymalizacji i zasad żywienia loch w okresie ciąży i laktacji oraz loszek w okresie cyklu rujowego;

·         Pielęgnacji, żywienia i postępowania z knurami;

·         Zasad tuczu świń z uwzględnieniem jakości tuszy i mięsa;

·         Wyboru systemu utrzymania, żywienia i warunków obrotu przedubojowego w celu niwelowanie ich negatywnego wpływu na jakość mięsa;

·         Krzyżowania towarowego świń (wybór metody i dobór ras).

·         Technologii utrzymania różnych grup produkcyjnych trzody chlewnej.

·         Oddziaływania warunków środowiskowych na produkcyjność świń.

·         Proekologicznych systemów chowu trzody chlewnej.

·         Zasad produkcji tuczników "ciężkich".

·         Postępowania ze zwierzętami w trakcie transportu.

·         Efektywnej organizacji produkcji trzody chlewnej.

·         Oceny kondycji loch w stadzie podstawowym.

·         Identyfikacji przyczyn występowania zachowań nietypowych (stereotypii) u świń.

·         Oceny warunków utrzymania i żywienia świń.

·         Opracowania i oceny projektów adaptacji pomieszczeń inwentarskich do chowu świń.

·         Wykonania projektów ferm zarodowych i towarowych (planowanie produkcji, wyposażenie techniczne, preliminarz paszowy, zapotrzebowanie na wodę i ścioły, produkcja obornika lub gnojowicy, wymagana pow. płyty obornikowej, pojemność zbiornika na gnojówkę lub gnojowicę, zagospodarowanie odchodów).

Badania i analizy laboratoryjne

 

·         Ocena wartości rzeźnej świń (przyżyciowa i poubojowa).

·         Bilansowanie pasz, układanie dawek pokarmowych dla wszystkich grup wiekowych i produkcyjnych świń.

·         Możliwość przeprowadzenia testów żywieniowych na lochach, prosiętach, warchlakach i tucznikach.

·         Ocena surowca wieprzowego w zakresie występowania typów mięsa wadliwego i jego przydatności kulinarnej i przetwórczej.

·         Identyfikacja markerów molekularnych, w tym genotypów TT i CT w locus RYR1.

 
Kierownik:
dr hab. prof. nadzw. Marek Babicz
imię.nazwisko@up.lublin.pl

(+ 81) 445-67-16
Ul. Akademicka 13, pok. 109