[ MENU DODATKOWE ]


DLA BIZNESU: Aktualności - usługi, oferta, sprzedaż, etc...

07.06.2013

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13
20-950 Lublin

Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony, ofertowy na wynajem lokalu w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym UP przy ul. Głębokiej 31 w Lublinie:

  • na cele działalności handlowej – salonik prasowy,
  • łączna powierzchnia do wynajmu wynosi 14,28 m2,
  • cena wywoławcza miesięczna za 1 m2 powierzchni wynajmu wynosi 45 zł netto plus należny podatek VAT.


Przedmiot przetargu jest dostępny do obejrzenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Oferent zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetargu, które uzyska w sekretariacie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego UP przy ul. Głębokiej 31, pok. 227A, tel. 81-445-67-20.

Oferty wraz z ceną, wymaganymi dokumentami oraz oświadczeniami należy składać z dopiskiem na kopercie „Przetarg CSR UP – salonik prasowy” do dnia 21 czerwca 2013 r. do godz. 15:00 w sekretariacie CSR UP przy ul. Głębokiej 31, pok. 227A, tel. 81-445-67-20.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24 czerwca 2013 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej  CSR UP przy ul. Głębokiej 31, pok. 308.  

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, przeprowadzenie dodatkowych negocjacji z wybranym oferentem, jak również odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Zastrzega się prawo zmiany warunków przetargu oraz treści ogłoszenia.

 


« wstecz