foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76
Historia

« wstecz

Katedra Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością powstała po przekształceniu Zakładu Przetwórstwa Surowców Pochodzenia Zwierzęcego na mocy Zarządzenia Rektora Akademii Rolniczej w Lublinie z dnia 8 czerwca 2006 roku. Zakład Przetwórstwa Surowców Pochodzenia Zwierzęcego został powołany 1 marca 2001 roku i utworzyli go pracownicy Katedry Maszynoznawstwa i Inżynierii Przemysłu Spożywczego Wydziału Techniki Rolniczej. Decyzją Rektora AR pracownicy zostali przeniesieni na Wydział Rolniczy, co było związane z utworzeniem Oddziału Technologii Żywności i Żywienia Człowieka. Z dniem 1 stycznia 2006 roku Zakład Przetwórstwa Surowców Pochodzenia Zwierzęcego został włączony do struktury nowo powołanego Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii