foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76
Dydaktyka

« wstecz

Prowadzimy zajęcia na kierunkach: 1. Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie oraz niestacjonarne I i II stopnia) z przedmiotów:

 

 • Aparatura przemysłu spożywczego
 • Jakość a technologia przetwórstwa
 • Procesy fermentacyjne w przetwórstwie mięsa i mleka
 • Technologia mięsa
 • Systemy zapewnienia jakości
 • Technologia mięsa
 • Wdrażanie systemu HACCP do praktyki przemysłowej
 • Współczesne trendy w przetwórstwie surowców zwierzęcych
 • Specjalizacja dyplomowa - Przetwórstwo mięsa (wykłady, ćwiczenia, seminarium dyplomowe, pracownia magisterska)

 

2. Biotechnologia (studia stacjonarne I i II stopnia) z przedmiotów:

 • Grafika inżynierska
 • Metodologia prac doświadczalnych
 • Systemy zarządzania jakością w biotechnologii
 • Zasady funkcjonowania firm biotechnologicznych

 

3. Towaroznawstwo (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia) z przedmiotów:

 • Zarządzanie jakością

 

W Katedrze prowadzone są studia podyplomowe:
Zarządzanie Jakością w Produkcji Żywności


Cel studiów: Przygotowanie słuchaczy do:

 • wdrażania systemów jakości, szczególnie zasad systemu HACCP do produkcji przetwórczej żywności,
 • pełnienia funkcji pełnomocnika zarządzania jakością w zakładzie przetwórczym,
 • pełnienia funkcji negocjatora w kontaktach z audytorami innych jednostek i przedstawicielami organów nadzoru żywnościowego i Unii Europejskiej,
 • sterowania jakością w warunkach produkcji i dystrybucji żywności,
 • pełnienia funkcji audytora zarządzania jakością.

 

Program studiów:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów z przedmiotów: mikrobiologia, higiena żywności, utrwalanie żywności, toksykologia żywności, żywienie człowieka, prawo żywnościowe, zarządzanie jakością według norm ISO, wdrażanie systemów GLP, GMP, GHP i HACCP, ekonomiczne i społeczne aspekty zarządzania jakością.

Wykładowcami są pracownicy naukowi różnych Uczelni i Instytutów Naukowych.

Słuchacze uzyskują dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych według wymagań Ministerstwa Edukacji Narodowej i świadectwo audytora (certyfikat) zarządzania jakością w produkcji żywności.