foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76
Historia

« wstecz

 

Zakład Instrumentalnej Analizy Żywności został powołany w 1993 r., celem uzupełnienia treści naukowych i dydaktycznych dla tworzącego się na Wydziale Rolniczym kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka. W latach 2003-2006 jednostka istniała pod nazwą Zakład Oceny Jakości Żywności, którą następnie zmieniono na Zakład Analizy i Oceny Jakości Żywności. W 2010 roku Zakład został przekształcony w Katedrę Analizy i Oceny Jakości Żywności.

 

 

STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA 

 

Urszula Pankiewicz

 

stopień naukowy doktora nauk rolniczych, w zakresie technologii żywności i żywienia, ze specjalnością analiza żywności, nadany przez Radę Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Lublinie, 06 czerwca 2005. Rozprawa doktorska nt. "Wpływ pulsacyjnego pola elektrycznego na akumulację selenu w komórkach różnych rodzajów drożdży" , promotor dr hab. Jerzy Jamroz, prof. nadzw. 

 

Marzena Włodarczyk-Stasiak 

 

stopień naukowy doktora nauk rolniczych, w zakresie technologii żywności i żywienia, ze specjalnością analiza żywności, nadany przez Radę Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, 13 października 2006. Rozprawa doktorska nt. "Badanie struktury ekstrudatów skrobiowych z zastosowaniem metod sorpcyjnych", promotor dr hab. Jerzy Jamroz, prof. nadzw. 

 

Monika Sujka 

 

stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, ze specjalnością analiza żywności, nadany przez Radę Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Akademii Rolniczej w Lublinie, 07 listopada 2007. Rozprawa doktorska nt. "Wpływ hydrolizy enzymatycznej na zmiany struktury wybranych skrobi natywnych" , promotor dr hab. Jerzy Jamroz, prof. nadzw.