wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Historia

« wstecz

 

 

 

Katedra Techniki Cieplnej powstała 1 sierpnia 1989 roku z Zakładu o tej samej nazwie (powołanego uchwałą Senatu AR w Lublinie z dnia 1 lutego 1980 r.), w ramach Instytutu Eksploatacji Maszyn Przemysłu Rolno-Spożywczego. W latach osiemdziesiątych w jednostce prowadzone były przedmioty nie tylko z tego ścisłego zakresu, ale również z chłodnictwa i suszarnictwa. Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej, prowadzący do usamodzielnienia, a w niedalekiej przyszłości – do uzyskania przez dwie osoby tytułu profesora, pozwolił wydzielić od czerwca 1994 r. Zakład Chłodnictwa i Suszarnictwa. Od 1 marca 2004 r. Zakład ten został przekształcony jako samodzielnie funkcjonująca Katedra Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego Od początku istnienia funkcję kierownika Katedry Techniki Cieplnej pełniła prof. dr hab. Helena Lisowa. Od 13 lipca 2007 r. kierownikiem zostaje prof. dr hab. Tadeusz Lis, a od 1 maja 2011 r. dr hab. Dariusz Dziki.