wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Dydaktyka

« wstecz

Realizowane przedmioty

·         termodynamika

·         termodynamiczne procesy spalania

·         termodynamika techniczna

·         technika cieplna

·         techniki grzewcze

·         termodynamiczne procesy cieplne

·         ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja

·         ciepłownictwo i ogrzewnictwo

·         procesy spalania

·         geotermia

·         przenoszenie i bilansowanie pędu masy i energii

·         narzędzia decyzyjne w inżynierii żywności

·         narzędzia analizy finansowej dla przedsiębiorstw

·         suszarnictwo materiałów biologicznych

·         suszarnictwo i przechowalnictwo

·         zarządzanie procesami suszarniczymi

·         obróbka surowców przyprawowych i zielarskich

·         przetwórstwo materiałów biologicznych na cele przemysłowe

·         techniki cieplne w przetwórstwie materiałów biologicznych

Tematyka realizowanych prac dyplomowych

·         zmiany właściwości fizykochemicznych materiałów biologicznych podczas termicznego utrwalania,

·         modelowanie procesu odwadniania materiałów biologicznych,

·         analiza energetyczna i egzergetyczna procesów cieplnych,

·         wpływ zabiegów wstępnych na kinetykę odwadniania i właściwości biomateriałów,

·         optymalizacja procesów cieplnych,

·         projektowanie żywności funkcjonalnej,

·         zarządzanie produkcją żywności,

·         zmiany właściwości fizykochemicznych podczas przechowywania biomateriałów.