BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Historia

« wstecz

Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej formalnie powstała we wrześniu 1997 roku, jakkolwiek prace naukowe i dydaktyczne były prowadzone od 1945 roku w ramach Katedry Szczegółowej Hodowli Zwierząt Wydziału Rolnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a następnie Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie. Kierownikiem Katedry był wówczas prof. Zdzisław Zabielski. W roku 1960 kierownikiem nowo utworzonej Pracowni Hodowli Trzody Chlewnej został dr Jan Nozdryn-Płotnicki, którą w maju 1967 r. przemianowano na Zakład Hodowli Trzody Chlewnej. W 1976 r. na kierownika Zakładu powołano doc. dr hab. Zygmunta Surdackiego, który przeniósł się do pracy w Uczelni z ZD w Końskowoli. W latach 1993-2003 Zakładem a następnie Katedrą kierował prof. dr hab. Aleksander Walkiewicz. Od roku 2004 funkcję kierownika pełnił prof. dr hab. Andrzej Stasiak. W 2012 r. funkcję kierownika Katedry Hodowli i Technologii Produkcji Trzody Chlewnej objął dr hab. Marek Babicz prof. nadzw. UP. W 2017 r. Katedrę przekształcono w Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń, który włączono w struktury Instytutu Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności.