BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Dydaktyka

« wstecz

 

Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia na:
• Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki (zootechnika, ochrona środowiska, biologia, hipologia i jeździectwo, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo żywności, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, doradztwo w obszarach wiejskich)
• Wydziale Agrobioinżynierii (rolnictwo)
• Wydziale Medycyny Weterynaryjnej
 

prof. dr hab. Marek Babicz
Chów i hodowla trzody chlewnej
Hodowla trzody chlewnej
Chów i hodowla zwierząt
Technologie w produkcji zwierzęcej
Ochrona zasobów genetycznych zwierząt

 

dr hab. Anna Kasprzyk, profesor uczelni
Chów i hodowla zwierząt
Technologie w produkcji zwierzęcej
Technologia produkcji trzody chlewnej
Środowiskowe skutki produkcji zwierzęcej
Biologia zwierząt gospodarskich
Zwierzęta w gosp. ekologicznych/ekologiczne produkty zwierzęce
Chów Zwierząt
Przyżyciowe metody oceny produkcji zwierząt
Biologia zwierząt gospodarskich
Technologie Produkcji Zwierzęcej
Podstawy produkcji zwierzęcej

dr Kinga Kropiwiec-Domańska
Chów i hodowla zwierząt
Technologie w produkcji zwierzęcej
Chów i hodowla trzody chlewnej
Hodowla trzody chlewnej
Ochrona zasobów genetycznych zwierząt
Podstawy produkcji zwierzęcej
Technologie Produkcji Zwierzęcej
Znaczenie bioróżnorodności w produkcji żywności
Technologia informacyjna