Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Historia

« wstecz

HISTORIA KATEDRY:
 


Zakład Agroturystyki rozpoczął formalną działalność z dniem 1.09.2005 roku. Na kierownika został powołany przez Radę Wydziału Rolniczego prof. dr hab. Bogusław Sawicki. W Zakładzie zatrudniono trzy osoby na etacie naukowym i jedną na etacie technicznym.

W dniach 14–15.10.2005 roku Zakład Agroturystyki wspólnie z Instytutem Turystyki PWSZ w Białej Podlasce był współorganizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Stan i perspektywy oraz innowacje w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich”, która odbyła się w Janowie Podlaskim. W konferencji wzięło udział 168 pracowników naukowych z różnych uczelni w kraju oraz przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Instytutu Turystyki, Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki.

W dniu 13.06.2006 roku Zakład Agroturystyki był organizatorem konferencji
pt. „Lubelskie Forum Turystyczne” w pensjonacie agroturystycznym „Dworek Łukowiska” k/Janowa Podlaskiego. Zadaniem konferencji była konsolidacja sił naukowych i administracji samorządowej wokół turystyki regionalnej na Lubelszczyźnie.

We wrześniu 2008 roku skład osobowy Zakładu Agroturystyki powiększył się o 3 nowe osoby.

Na mocy zarządzenia nr 37 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 19 listopada 2008 r. Zakład Agroturystyki przekształcony został w Katedrę Turystyki i Rekreacji.

Od początku swojej działalności pracownicy Zakładu Agroturystyki a obecnie Katedry Turystyki i Rekreacji biorą udział w Targach Turystycznych LUBTOUR organizowanych przez Międzynarodowe Targi Lubelskie S. A., Lubelskim Festiwalu Nauki, licznych konferencjach i szkoleniach.

W 2009 roku na Naszej Uczelni uruchomiony został nowy kierunek studiów Turystyka i Rekreacja.