foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76
Historia

« wstecz

Decyzją JM Rektora Akademii Rolniczej w Lublinie, zespół pracowników pod kierownictwem dr hab. inż. Zbigniewa Rzedzickiego, został wydzielony z Katedry Inżynierii Procesowej Wydziału Techniki Rolniczej i jako samodzielna jednostka, Zakład Projektowania Procesów Produkcyjnych, z dniem 1.01.2000 r. został włączony w skład Oddziału Technologii Żywności i Żywienia Wydziału Rolniczego. Z dniem 1.01.2006 roku Zakład wszedł w struktury nowo powołanego Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii. Ze względu na merytoryczny zakres prowadzonych prac badawczych w zakresie technologii żywności i żywienia, z dniem 15.06.2006 roku Zakład Projektowania Procesów Produkcyjnych został przemianowany na Zakład Inżynierii i Technologii Zbóż. Od 1.12.2010 roku jednostka funkcjonuje jako Katedra Inżynierii i Technologii Zbóż