wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Historia

« wstecz

Historia Katedry Inżynierii i Maszyn Spożywczych związana jest ze zgodą Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dn. 25.09.1972 na uruchomienie na Wydziale Techniki Rolniczej specjalizacji w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń przemysłu rolno-spożywczego. W dn. 1.12.1974 w Instytucie Mechanizacji Rolnictwa został utworzony Zakład Przemysłu Rolno-Spożywczego (później przekształcony w Zakład Eksploatacji Maszyn i Urządzeń Przemysłu Rolno-Spożywczego), a funkcję kierownika Zakładu powierzono doc. dr hab. Józefowi Grochowiczowi. W 1980 roku powołano Instytut Eksploatacji Maszyn i Urządzeń Przemysłu Rolno-Spożywczego, którego dyrektorem został: prof. dr hab. Józef Grochowicz, a zastępcą: doc. dr hab. Czesław Szajer. Dwa lata później Instytut przekształcono w Instytut Techniki Rolno-Spożywczej. W dn. 1.09.1990 roku w wyniku podziału Instytutu Techniki Rolno-Spożywczej powstały dwie katedry tj. Katedra Maszynoznawstwa i Inżynierii Przemysłu Spożywczego z Zakładem Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego i Katedra Techniki Cieplnej oraz trzy zakłady, tj. Zakład Biologicznych Podstaw Technologii Żywności, Zakład Chłodnictwa i Suszarnictwa i Zakład Inżynierii Procesowej. Kierownikiem Katedry Maszynoznawstwa i Inżynierii Przemysłu Spożywczego (późniejsza zmiana nazwy na Katedrę Inżynierii i Maszyn Spożywczych) został prof. dr hab. Józef Grochowicz, który tą funkcję pełnił do czasu przejścia na emeryturę. Od 1.10.2006 roku Katedrą kieruje prof. dr hab. Elżbieta Kusińska.