srodowiskowa   Witamy na Wydziale Biologii Środowiskowej!
Menu

20-950 LUBLIN, ul Akademicka 13
tel. +48 81 445- 66- 85Publikacje

« wstecz

Wykaz publikacji za rok 2019
 
 1. Fluorescence quenching-based mechanism for determination of hypochlorite by coumarin-derived sensors. [Aut.] Karolina Starzak, Arkadiusz Matwijczuk, Bernadette Creaven, Alicja Matwijczuk, Sławomir Wybraniec, [Aut. Koresp.] Dariusz Karcz. Int. J. Mol. Sci. 2019 Vol. 20 Issue 2 Article Number 281, Il. Bibliogr. sum. DOI: 10.3390/ijms20020281
 2. The relationship between physiological and mechanical properties of acer platanoides l. And tilia cordata mill. Leaves and their seasonal senescence. [Aut. Koresp.] Anna Ciupak, [Aut.] Agata Dziwulska-Hunek, Bożena Gładyszewska, Anita Kwaśniewska. Sci. Rep. (Nat. Publ. Group) 2019 Vol.9 Article Number: 4287 S.1-10, Il. Bibliogr. Sum. Doi: 10.1038/S41598-019-40645-Z
 3. Development and characterization of physical properties of honey-rich powder. [Aut. Koresp.] Katarzyna Samborska, [Aut.] Artur Wiktor, Aleksandra Jedlińska, Arkadiusz Matwijczuk, Wojciech Jamróz, Krystyna Skwarczyńska-Maj, Dariusz Kiełczewski, Marcin Tułodziecki, Łukasz Błażowski, Dorota Witrowa-Rajchert. Food Bioprod. Process. 2019 Vol.115 S. 78-86. DOI: 10.1016/J.Fbp.2019.03.004
 4. The effect of low-temperature spray drying with dehumidified air on phenolic compounds, antioxidant activity, and aroma compounds of rapeseed honey powders. [Aut. Koresp.] Katarzyna Samborska, [Aut.] Aleksandra Jedlińska, Artur Wiktor, Dorota Derewiaka, Rafał Wołosiak, Arkadiusz Matwijczuk, Wojciech Jamróz, Krystyna Skwarczyńska-Maj, Dariusz Kiełczewski, Łukasz Błażowski, Marcin Tułodziecki, Dorota Witrowa-Rajchert. Food Bioproc. Tech. (Print) 2019 Vol. 12 Issue 6 S. 919–932, Il. Bibliogr. sum.
 5. Spectroscopic and theoretical studies of dual fluorescence in 2-hydroxy-n-(2-phenylethyl)benzamide induced by esipt process – solvent effects. [Aut. Koresp.] Agnieszka Niemczynowicz, [Aut.] Grzegorz Czernel, [Aut. Koresp.] Arkadiusz Matwijczuk, [Aut.] Marcin Makowski, Katarzyna Pustuła, Dariusz Karcz, Alicja Matwijczuk, Andrzej Górecki, Agnieszka I. Piotrowicz-Cieślak. J. Lumin. 2019 Vol. 208 S. 125-134, Il. Bibliogr. Sum. Doi: 10.1016/J.Jlumin.2018.12.024
 6. Physical assessment, spectroscopic and chemometric analysis of starch-based foils with selected functional additives. [Aut.] Tomasz Oniszczuk, [Aut. Koresp.] Maciej Combrzyński, Arkadiusz Matwijczuk, [Aut.] Anna Oniszczuk, Bożena Gładyszewska, Janusz Podleśny, Grzegorz Czernel, Dariusz Karcz, Agnieszka Niemczynowicz, Agnieszka Wójtowicz. Plos One 2019 Vol. 14 Iss. 2 Art. No. E0212070 Art. No. E0212070, Il. Bibliogr. Sum. Doi: 10.1371/Journal.Pone.0212070
 7. The effect of cadmium exposition on the structure and mechanical properties of rat incisors. [Aut. Koresp.] Izabela Świetlicka, [Aut.] Ewa Tomaszewska, Siemowit Muszyński, Jose Luis Valverde Piedra, Michał Świetlicki, Adam Prószyński, Krystian Cieślak, Dariusz Wiącek, Sylwia Szymańczyk, Daniel Kamiński. Plos One 2019 Vol. 14 Iss. 4 Art. No. E0215370, Il. Bibliogr. Sum. DOI: 10.1371/Journal.Pone.0215370
 8. Maternal β-hydroxy-β-methylbutyrate (hmb) supplementation during pregnancy affects early folliculogenesis in the ovary of newborn piglets. [Aut. Koresp.] Monika Hułas-Stasiak, [Aut.] Joanna Jakubowicz-Gil, Piotr Dobrowolski, Ewa Tomaszewska, Siemowit Muszyński. Theriogenology 2019 Vol. 128 S. 91-100, Il. Bibliogr. Sum. DOI: 10.1016/J.Theriogenology.2019.02.003
 9. Investigation of viscoelastic behaviour of rice-field bean gluten-free dough using the biophysical characterization of proteins and starch: a ft-ir study. [Aut.] Awatif Fetouhi, Leila Benatallah, Agnieszka Nawrocka, Monika Szymańska-Chargot, Abdallah Bouasla, Marta Tomczyńska-Mleko, Mohammed Nasereddine Zidoune, [Aut. Koresp.] Agnieszka Sujak. J. Food Sci. Technol. 2019 Vol. 56 Issue 3 S. 1316-1327, Il. Bibliogr. Sum. Doi: 10.1007/S13197-019-03602-2
 10. The efficiency of xylanase in broiler chickens fed with increasing dietary levels of rye. [Aut. Koresp.] Anna Arczewska-Włosek, [Aut.] Sylwester Świątkiewicz, Dorota Bednarska-Łojewska, Sylwia Orczewska-Dudek, Witold Szczurek, Danuta Boros, Anna Fras, Ewa Tomaszewska, Piotr Dobrowolski, Siemowit Muszyński, Małgorzata Kwiecień, Tomasz Schwarz. Animals 2019 Vol. 9 Issue 2 S. 1-11, Il. Bibliogr. Sum. Doi: 10.3390/Ani9020046
 11. Maternal hmb treatment affects bone and hyaline cartilage development in their weaned piglets via the leptin/osteoprotegerin system. [Aut. Koresp.] Ewa Tomaszewska, Siemowit Muszyński, [Aut.] Piotr Dobrowolski, Dariusz Wiącek, Agnieszka Tomczyk-Warunek, Izabela Świetlicka, Stefan G. Pierzynowski. J. Anim. Physiol. Anim. Nutr. (1986) 2019 Vol. 103 Iss. 2 S. 626-643, Il. Bibliogr. Sum. DOI: 10.1111/Jpn.13060
 12. Bone homeostasis in experimental fumonisins intoxication of rats. [Aut. Koresp.] Halyna Rudyk, Ewa Tomaszewska, [Aut.] Ihor Kotsyumbasπ, Siemowit Muszyński, Agnieszka Tomczyk-Warunek, Sylwia Szymańczyk, Piotr Dobrowolski, Dariusz Wiącek, Daniel Kamiński, Oksana Brezvyn. Ann. Anim. Sci. 2019 Vol. 19 Iss. 2 s. 403-419, il. bibliogr. sum. DOI: 10.2478/aoas-2019-0003
 13. Impact of storage temperature and time on moldavian dragonhead oil – spectroscopic and chemometric analysis. [Aut. Koresp.] Tomasz Oniszczuk, Arkadiusz Matwijczuk, [Aut.] Alicja Matwijczuk, Sławomir Kocira, Agnieszka Niemczynowicz, Maciej Combrzyński, Agnieszka Wójtowicz, Maciej Kuboń, Andrzej Kusz, Anna Oniszczuk. Open Chemistry 2019 Vol. 17 Issue 1 S. 609-620, Il. Bibliogr. Sum. Doi: 10.1515/Chem-2019-0080
 14. Dried fermented post-extraction rapeseed meal given to sows as an alternative protein source for soybean meal during pregnancy improves bone development of their offspring. [Aut. Koresp.] E. Tomaszewska, S. Muszyński, [Aut.] P. Dobrowolski, D. Kamiński, A. Czech, E. R. Grela, Dariusz Wiącek, A. Tomczyk-Warunek. Livest. Sci. (Print) 2019 Vol. 224 S. 60-68, Il. Bibliogr. Sum. DOI: 10.1016/J.Livsci.2019.04.009
 15. Mechanical properties of polygonatum multiflorum leaves after treatment with growth stimulants. [Aut. Koresp.] Anna Ciupak, [Aut.] Bożena Gładyszewska, Władysław Michałek, Katarzyna Rubinowska. Can. J. Plant Sci. 2019 Vol. 99 Iss. 3 S. 303-311, Il. Bibliogr. Sum. Doi: 10.1139/Cjps-2018-0120
 16. The dietary inclusion of chickpea seeds (cicer arietinum l.) Influences the thermal properties of muscle proteins, but not the texture of drumstick muscle in broiler chickens. [Aut. Koresp.] S. Muszyński, [Aut.] E. Tomaszewska, M. Kwiecień, P. Dobrowolski, I. Świetlicka, W. Tanaś, B. Sołowiej, M. Ejtel, E. Szcześniak, A. Tomczyk-Warunek. Brazilian Journal Of Poultry Science 2019 Vol. 21 No 2 S. 1-6, Il. Bibliogr. Sum. Doi: 10.1590/1806-9061-2018-0806
 17. Emotional state in relation to physical activity among older people. [Aut.] Agnieszka Błaszczak, Ewa Dołowy, Siemowit Muszyński. Cent. Eur. J. Sport Sci. Med. 2019 Vol. 25 Nr 1 S. 63-72, Il. Bibliogr. Sum. Doi: 10.18276/Cej.2019.1-07
 18. The physical-mechanical properties of fuel briquettes made from rdf and wheat straw blends. [Aut.] Karolina Slomka-Polonis, Bogusława Łapczyńska-Kordon, Jarosław Frączek, Jakub Styks, Jakub Fitas, Bożena Gładyszewska, Dariusz Chocyk, Grzegorz Gładyszewski. W: Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation Icores 2018 / Editors Marek Wróbel, Marcin Jewiarz, Andrzej Szlęk S. 351-361, Il. Bibliogr. Switzerland 2019, Springer, Cham, 978-3-030-13887-5. Doi: 10.1007/978-3-030-13888-2_35 
 19. Anti-hypochlorite and catalytic activity of commercially available moringa oleifera diet supplement. [Aut. Koresp.] Karolina Starzak, [Aut.] Bernadette Creaven, Arkadiusz Matwijczuk, Alicja Matwijczuk, Dariusz Karcz. Molecules (Basel,Online) 2019 Vol. 24 Issue 18 Article No. 3330, Il. Bibliogr. Sum. DOI: 10.3390/Molecules24183330
 20. The influence of copper and silver nanocolloids on the quality of pressed spring rapeseed oil. [Aut. Koresp.] Magdalena Kachel, Arkadiusz Matwijczuk, Agnieszka Sujak, [Aut.] Grzegorz Czernel, Agnieszka Niemczynowicz, Aldona Nowicka. Agronomy-Basel 2019 Vol. 9 Iss. 10 Article number 643, il. bibliogr. sum. DOI: 10.3390/agronomy9100643
 21. Analysis of mechanical properties of bones and tendons shows that modern hybrid rye can be introduced to corn-wheat based diet in broiler chickens as an alternative energy source irrespective of xylanase supplementation. [Aut. Koresp.] S. Muszyński, [Aut.] S. Świątkiewicz, A. Arczewska-Włosek, P. Dobrowolski, J. L. Valverde Piedra, M. B. Arciszewski, S. Szymańczyk, A. Zacharko-Siembida, S. Kowalik, M. Hułas-Stasiak, A. Tomczyk-Warunek, T. Schwarz, E. Tomaszewska. Poult. Sci. (Print) 2019 Vol. 98 Issue 11 s. 5613-5621, il. bibliogr. sum. DOI: 10.3382/ps/pez323
 22. Structural changes in the small intestine of female turkeys receiving a probiotic preparation are dose and region dependent. [Aut. Koresp.] P. Dobrowolski, E. Tomaszewska, [Aut.] R. Klebaniuk, A. Tomczyk-Warunek, S. Szymańczyk, J. Donaldson, I. Świetlicka, M. Mielnik-Błaszczak, D. Kuc, S. Muszyński. Animal (Cam. Print) 2019 Vol. 13 Issue 12 s. 2773-2781, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1017/S1751731119001149
 23. Mallards Anas platyrhynchos shot in Eastern Poland: ecological risk evaluated by analysis of trace elements in liver. [Aut. Koresp.] Agnieszka Sujak, [Aut.] Dariusz Wiącek, Dariusz Jakubas, Andrzej Komosa, Ignacy Kitowski. Hum. Ecol. Risk Assess. 2019 Vol. 25 No. 8 s. 2116-2132, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1080/10807039.2018.1489716
 24. Effect of annealing temperature on structural properties of the co-precipitated delafossite AgFeO2. [Aut. Koresp.] Karolina Siedliska, [Aut.] Przewoźnik Janusz, Marta Arczewska, Kosmulski Marek, Elżbieta Jartych. Materials Research Express 2019 Vol. 6 Iss. 8 Article no. 086113, il. bibliogr. sum. DOI: 10.1088/2053-1591/ab26f9
 25. Antimicrobial efficacy of mixtures of silver nanoparticles and polyhydric alcohols against health-promoting bacteria. [Aut. Koresp.] Grzegorz Czernel, [Aut.] Adam Waśko, Klaudia Gustaw, Daniel Kamiński, Arkadiusz Matwijczuk, Aldona Nowicka, Alicja Matwijczuk, Tomasz Oniszczuk, Marta Arczewska, Dariusz Karcz. Int. Agrophys. 2019 Vol. 33 Iss. 4 s. 473-480, il. bibliogr. sum. DOI: 10.31545/intagr/113391
 26. Wpływ stosowania jodoforowo-krzemianowego preparatu dezynfekcyjno-absorbującego na wyniki testów czynnościowych wątroby, strukturę jelita cienkiego oraz parametry kości szczura(Effect of an iodophor-silicate disinfecting and cleaning agent on liver function tests, the structure of the small intestine, and bone parameters in a rat model study). [Aut. Koresp.] Siemowit Muszyński, [Aut.] Piotr Dobrowolski, Yulia Ivashkiv, Halyna Rudyk, Oksana Brezvyn, Ihor Kotsyumbasπ, Waldemar Paszkiewicz. Med. Weter. 2019 Vol. 75 nr 11 s. 699-704, il. bibliogr. sum. DOI: 10.21521/mw.6346
 27. 3-hydroksy-3-metylomaślan (HMB) podawany ciężarnym maciorom wpływa na rozwój jelita cienkiego ich potomstwa. [Aut. Koresp.] Ewa Tomaszewska, [Aut.] Siemowit Muszyński, Piotr Dobrowolski, Emil Szcześniak, Marta Ejtel, Agnieszka Tomczyk-Warunek. Pasze Przem. 2019 R. 28 Nr 2 s. 33-37, il. bibliogr. streszcz. sum.
 28. Akryloamid jako potencjalne zagrożenie w chowie zwierząt. [Aut. Koresp.] Siemowit Muszyński, [Aut.] Natalia Kowal, Piotr Dobrowolski. Pasze Przem. 2019 R. 28 Nr 2 S. 47-50, Bibliogr. Streszcz. Sum.
 29. Dodatek bentonitu do karmy skażonej don redukuje negatywne działanie mykotoksyny na rozwój kości u norki amerykańskiej (Neovison vison). [Aut. Koresp.] Ewa Tomaszewska, [Aut.] Siemowit Muszyński, Piotr Dobrowolski, Iwona Taszkun, Andrzej Żmuda. Pasze Przem. 2019 R. 28 Nr 2 S. 16-20, Il. Bibliogr. Streszcz. Sum.
 30. Wpływ surowych nasion ciecierzycy w mieszankach dla kurcząt brojlerów na właściwości termiczne kolagenu tkanki skórnej. [Aut. Koresp.] Siemowit Muszyński, [Aut.] Ewa Tomaszewska, Małgorzata Kwiecień, Piotr Dobrowolski. Pasze Przem. 2019 R. 28 Nr 2 s. 43-46, il. bibliogr. streszcz. sum.
 31. The impact of mulching materials on the soil moisture dynamics in central european vineyards. [Aut. Koresp.] Patrik Burg, [AUT.] Alice Čížková, Vladimir Masan, Jana Burgová, Bożena Gładyszewska. W: TAE 2019 : Proceeding of 7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2019, 17th - 20th September 2019, Prague, Czech Republic / edit. David Herák s. 87-92, il. bibliogr. sum. Prague 2019, Powerprint s.r.o, 978-80-213-2953-9.