srodowiskowa   Witamy na Wydziale Biologii Środowiskowej!
Menu

20-950 LUBLIN, ul Akademicka 13
tel. +48 81 445- 66- 85Badania

« wstecz

 

Modelowanie matematyczne i komputerowa symulacja ruchu struktur mechanicznych i biomechanicznych.

 

 • Analiza struktur biomechanicznych, głównie układu lokomocyjnego człowieka

 

 • Analiza układów biomechaniczno-mechanicznych w układzie człowiek-maszyna.

 

 

 

Badanie właściwości mechanicznych cienkowarstwowych materiałów biologicznych. Materiały biodegradowalne.

 

 • Badanie zmienności cech fizycznych materiałów otrzymywanych z modyfikowanej skrobi termoplastycznej TPS.

 

 • Badania spektroskopowe, mikrokalorymetryczne, dyfraktometryczne win i miodów gatunkowych, estrów metylowych pochodzenia roślinnego oraz innych naturalnych produktów żywnościowych wraz z dodatkami.

 

 

 

Badanie zmian strukturalnych, fizykochemicznych oraz chemicznych materiałów biologicznych pod wpływem czynników żywieniowych i środowiskowych oraz modelowych błon biologicznych poddanych działaniu nanocząstek metali.

 

 • Oddziaływania molekularne pomiędzy błonami lipidowymi a cząsteczkami aktywnymi biologicznie w produktach rolniczych.

 

 • Rośliny i zwierzęta jako bioindykatory wpływu czynników fizycznych i chemicznych na jakośćśrodowiska.

 

 • Badanie wpływu stymulacji nasion roślin uprawnych, polami magnetycznymi i elektrycznymi oraz wodą uzdatnianą magnetycznie, na kiełkowanie, wzrost siewek, skład chemiczny oraz ich parametry fotosyntetyczne.

 

 

 

Badania biomechaniki i struktury tkanek oraz właściwości funkcjonalnych substancji bioaktywnych w układach naturalnych i modelowych (in vivo i in vitro).

 

 • Badanie wpływu wybranych składników diety oraz substancji bioaktywnych (w tym suplementów) oraz substancji toksycznych na właściwości strukturalne i wytrzymałościowe np. tkanki kostnej, morfologię jelit, strukturę szkliwa zębów.

 

 • Badania mają na celu opracowanie nowych zaleceńżywieniowych dla zwierząt oraz planów dietetycznych dla ludzi (profilaktyka chorób metabolicznych, w tym osteopenii i osteoporozy).

 

 

 

Organizacja molekularna związków biologicznie czynnych w modelowych układach biologicznych w świetle badań spektroskopowych i strukturalnych.

 

 • Badania efektów fluorescencyjnych (podwójnej fluorescencji) wybranych związków z grupy 1,3,4-tiadiazoli oraz hybryd tiadiazolowo-kumarynowych w środowisku wodnym, wybranych rozpuszczalnikach organicznych, kryształach oraz modelowych układach o znaczeniu biologicznym.

 

 • Badania oddziaływań molekularnych wybranych związków z grupy 1,3,4-tiadiazoli w modelowych układach biologicznych (układy liposomalne oraz wielowarstwy lipidowe).

 

 • Badania spektroskopowe z grupy 7-aminokumaryn, 1,3,4-tiadiazoli z wybranymi jonami metali bloku d.