wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Oferta

naukowo-badawcza

« wstecz

Katedra prowadzi badania w następujących kierunkach:

1. ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE BIOMASY 

Celem badań jest przeprowadzenie analizy bilansu ekonomicznego i energetycznego procesów pozyskania, przetwarzania i wykorzystania różnych rodzajów biomasy przeznaczonej do bezpośredniego spalania, zagęszczania (peletowania, brykietowania), przetwarzania w procesach pirolizy.

Powszechnie dostępne piece na pelety drzewne nie znajdują zastosowania przy spalaniu peletów ze słomy z powodu niskiej temperatury topliwości popiołu pochodzącego ze słomy, co wynika bezpośrednio z jej składu chemicznego. Badania mogą dotyczyć m.in. zastosowania mieszanek różnych rodzajów biomasy (ślazowiec pensylwański, miskantus, trociny drzewne, słoma itp.) do produkcji peletów i brykietów. Pozwoli to stwierdzić, jaki jest najkorzystniejszy udział procentowy poszczególnych rodzajów biomasy przy wykorzystaniu jako źródło energii.

Oferta głównie skierowana jest do samorządów lokalnych (gmina, powiat) i zespołów użyteczności publicznej (szkoła, przedszkole, dom kultury itp.). Jej wdrożenie pozwoli na:
 

 • aktywizację obszarów wiejskich przez zatrudnienie ludności, pozyskiwanie odpadów i produkcji roślin energetycznych na ziemiach odłogowanych,
 • poprawę bilansu energetycznego z lokalnych odnawialnych źródeł energii,
 • poprawę bilansu ekonomicznego i ekologicznego na obszarach wiejskich.


Zakres badań:

 • ocena energetyczna poszczególnych rodzajów biomasy;
 • rozdrabianie biomasy;
 • zagęszczanie biomasy (wytwarzanie peletów i brykietów);
 • badania procesów spalania biomasy w małych kotłach przeznaczonych dla tzw. energetyki rozproszonej;
 • ocena sprawności kotłów;
 • badania emisji przy spalaniu biomasy, określenie emisji CO, NOX, SOX, PM, dioksyn;
 • logistyka magazynowania i transportu biomasy.


Planowany efekt końcowy:

Wskazanie optymalnych technologii przetwarzania różnych rodzajów biomasy wykorzystywanej w energetyce rozproszonej (wskazanie kosztów ekonomicznych i ekologicznych, sporządzenie ich bilansu) oraz wyznaczenie efektów energetycznych. Określenie wartości energetycznej, dobrych właściwości mechanicznych peletów i brykietów, opracowanie systemów logistyki magazynowani i transportu biomasy. Ponadto wskazanie optymalnych mieszanek różnych typów biomasy do produkcji peletów i brykietów w celu uniknięcia powstawania popiołu o niskiej temperaturze topliwości.

2. MODYFIKACJA PROCESU TRANSESTRYFIKACJI - OPRACOWANIE TECHNOLOGII PRODUKCJI

Głównym celem badań jest opracowanie technologii pozwalających na zastosowanie bardziej hydrofobowych alkoholi niż metanol i etanol w procesie estryfikacji.

Paliwo odnawialne, jakim jest biodisel, aby mogło być zaakceptowane przez użytkowników, powinno zapewniać techniczne i energetyczne właściwości determinujące ich przydatność do zasilania silników, ponadto powinny stanowić mniejsze zagrożenie dla środowiska naturalnego niż tradycyjne paliwa. Wieloletnie doświadczenia z estrami metylowymi pozwoliły na zidentyfikowanie problemów związanych z ich użytkowaniem. Paliwo uzyskane w oparciu o nowe technologie będzie wymagało szeregu badań mających na celu określenie wskaźników energetycznych i ekologicznych silników łącznie z bilansem ekonomicznym.

 

Zakres badań:

 • modyfikacja procesu estryfikacji;
 • przeprowadzenie badań na stanowisku dynamometrycznym mających na celu uzyskanie danych niezbędnych przy analizie parametrów energetycznych i ekologicznych silników;
 • badania określające przydatność paliwa estrowego czystego i w mieszaninie z konwencjonalnym olejem napędowym.

Wdrożenie projektu:

Wykorzystanie estrów ze względu na mniejsze zagrożenie ekologiczne wynikające z mniejszej toksyczności spalin jest szczególnie korzystne na terenach objętych szczególną ochroną ekologiczna, jak również na trenach miejskich.

Oferta badawcza kierowana jest głównie do właścicieli gospodarstw wielkoobszarowych posiadających rozbudowany park maszynow, jak również do operatorów flot pojazdów - komunikacja zbiorowa, transport kołowy. Wdrożenie programu pozwoliłoby na uniezależnienie się zarówno od dostaw, jak i wahań cen oleju napędowego. Planowane jest wytypowanie jednego z podmiotów i pilotażowe wdrożenie opracowanej technologii.

Kontakt:
Kierownik katedry
prof. dr hab. Wiesław Piekarski
tel: 81-445-61-47
e-mail:
wiesław.piekarski@up.lublin.pl