wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Historia

« wstecz

Katedra Energetyki i Pojazdów wywodzi się z Katedry Mechanizacji Rolnictwa powołanej w 1960 r. w Wyższej Szkole Rolniczej. W 1960 r. Katedra Mechanizacji Rolnictwa uzyskała uprawnienia do prowadzenia pierwszych w kraju stacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie mechanizacji rolnictwa. Również w tym roku zorganizowano pierwsze w Katedrze laboratorium silników. Z chwilą powołania w 1966 r. Oddziału Mechanizacji Rolnictwa na Wydziale Rolniczym utworzono dwa zespoły naukowo-dydaktyczne zajmujące się silnikami cieplnymi i pojazdami rolniczymi, które funkcjonowały od 1968 r. pod nazwą Zakładu Silników i Pojazdów w ramach zreorganizowanego wówczas Instytutu Mechanizacji Rolnictwa. Następnie w 1969 r. Katedra Mechanizacji Rolnictwa przekształciła się w Instytut Techniki Rolniczej, a od 1970 r. Instytut Mechanizacji Rolnictwa – włączony do nowo powstałego Wydziału Techniki Rolniczej. Kierownikiem ówczesnego Zakładu Pojazdów i Silników w latach 1968-1976 był prof. Jan Kowal. Następnie kierownictwo Zakładu Pojazdów i Silników przejął od roku 1976 do 1993 prof. Eugeniusz Krasowski. W 1993 r. Zakład Pojazdów i Silników przekształcono w samodzielną jednostkę, jedną z Katedr Wydziału Techniki Rolniczej, która do roku 2004 nosiła nazwę Katedra Pojazdów i Silników. Do roku 2002 Katedrą kierował prof. Eugeniusz Krasowski, natomiast od 2002 r. prof. Wiesław Piekarski, który w 2004 r. zmienił nazwę jednostki naukowo-dydaktycznej na obowiązującą do dziś – Katedra Energetyki i Pojazdów.