wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Dydaktyka

« wstecz

Przedmioty realizowane na kierunku edukacja techniczno-informatyczna
sztuka negocjacji

Przedmioty realizowane na kierunku technika rolnicza i leśna

 • biopaliwa i silniki cieplne,
 • budowa i eksploatacja pojazdów,
 • budowa i eksploatacja pojazdów wspomagana komputerowo,
 • budowa i eksploatacja silników spalinowych,
 • budowa pojazdów i teoria ruchu,
 • diagnostyka pojazdów,
 • diagnostyka pojazdów rolniczych,
 • diagnostyka w systemie eksploatacji pojazdów,
 • drogi w krajobrazie zurbanizowanym i przyrodniczym,
 • elektrotechnika i elektronika samochodowa,
 • gospodarka energetyczna,
 • gospodarka paliwowo-smarowa,
 • infrastruktura komunikacyjna,
 • kinematyka i dynamika pojazdów,
 • logistyka, marketing,
 • mechatronika w pojazdach,
 • metodologia badań i pracy badawczej,
 • motoryzacyjne zanieczyszczenia środowiska,
 • napędy hydrauliczne i pneumatyczne w pojazdach,
 • ocena eksploatacyjna pojazdów,
 • pojazdy leśne i uterenowione, pojazdy rolnicze i leśne,
 • pojazdy specjalne i urządzenia załadowcze,
 • praktyka programowa po II roku,
 • praktyka zawodowa specjalizacyjna po III roku,
 • praktyka dyplomowa po IV roku,
 • projektowanie komputerowe silników i pojazdów,
 • przedmiot humanistyczny: sztuka negocjacji,
 • recykling pojazdów i maszyn,
 • seminarium dyplomowe,
 • silniki spalinowe,
 • standardy badań technicznych pojazdów,
 • transport wewnętrzny i zewnętrzny,
 • układy zasilania silników spalinowych.

 

Przedmioty realizowane na kierunku: zarządzanie i inżynieria produkcji

 • zarządzane strategiczne
 • zarządzanie,
 • zarządzanie i logistyka w przedsiębiorstwie,
 • zarządzanie produkcją i usługami.

 

Tematyka realizowanych prac dyplomowych

 1. Metody wyceny i oceny pojazdów.
 2. Ratownictwo drogowe.
 3. Bazy danych pojazdów i maszyn roboczych.
 4. Systemy nawigacji i sterowania ruchem pojazdów.
 5. Systemy monitorowania i lokalizacji uszkodzeń.
 6. Nowe trendy w budowie pojazdów samochodowych i ciągników.
 7. Badania identyfikacyjne oznaczeń samochodów i ciągników rolniczych.
 8. Metoda oceny przydatności samochodu w transporcie rolniczym.
 9. Ocena parametrów w transporcie rolniczym.
 10. Badania czasu pracy kierowcy w transporcie krajowym i międzynarodowym.
 11. Problemy modelowania energetycznego i trakcyjnego pojazdu w komunikacji miejskiej.
 12. Analiza współczesnych metod telematycznych przedsiębiorstwa transportowego.
 13. Współczesne konstrukcje poszczególnych układów silnika spalinowego i jego osprzętu.
 14. Zasilanie silników spalinowych paliwami alternatywnymi.
 15. Poprawa parametrów ekologiczno-energetycznych silników spalinowych.
 16. Perspektywy rozwoju silników spalinowych.
 17. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w różnych dziedzinach gospodarczych.
 18. Ciecze i płyny eksploatacyjne w pojazdach.
 19. Nowe tendencje w rozwoju układów zasilania silników spalinowych.
 20. Możliwości zastosowania jonizacji powietrza zasilającego silnik spalinowy i jego wpływ na parametry pracy silnika.
 21. Magnetyczna aktywacja paliwa i powietrza w układach zasilania silników spalinowych.
 22. Metodyka homologacyjnych badań emisji spalin silników spalinowych.
 23. Analiza norm i przepisów prawnych regulujących sprawy związane z silnikami spalinowymi.
 24. Wymagania prawne oraz metody badań kontrolnych wyposażenia stacji kontroli pojazdów.
 25. Sposoby ograniczania motoryzacyjnych zanieczyszczeń na środowisko przyrodnicze.
 26. Recykling pojazdów i maszyn roboczych.
 27. Infrastruktura komunikacyjna i sozotechnika.
 28. Bezpieczeństwo ruchu drogowego.
 29. Ekrany przeciwhałasowe techniczne i naturalne.
 30. Nowe rozwiązania zawieszenia pojazdów terenowych i ciągników rolniczych.
 31. Elektronika i elektrotechnika pojazdowa.