Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Historia

« wstecz

 
Katedra Ekonomiki Ogrodnictwa została utworzona 1 lutego 1995 roku. Organizatorem oraz jej pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Eberhard Makosz. Po przejściu Profesora  na emeryturę, w latach 2002-2008 Katedrą kierowała prof. dr hab. Lilianna Jabłońska. W latach 2008-2009 kuratorem Katedry był ówczesny dziekan Wydziału Ogrodniczego prof. dr hab. Andrzej Borowy, a od 1 stycznia 2010 r. Jednostką kieruje dr hab. Eugenia Czernyszewicz prof. nadzw. UP w Lublinie. Obecnie jednostka ma rangę Zakładu, pracuje w niej 7 nauczycieli akademickich oraz jeden pracownik inżynieryjno-techniczny. Prof. dr hab. Eberhard Makosz, mimo przejścia na emeryturę, jest często obecny w Zakładzie, ponieważ kieruje Towarzystwem Rozwoju Sadów Karłowych, które ma siedzibę przy Zakładzie Ekonomiki Ogrodnictwa.
 
  
 
Prof. dr hab. Eberhard Makosz na spotkaniu członków TRSK w Golianach (2006)
 i na kongresie Prognosfruit w Kolonii
 
Pod kierunkiem prof. dr hab. E. Makosza w Katedrze podejmowano szereg działań na rzecz praktyki ogrodniczej, obejmujących m.in. coroczne konferencje zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. Przy okazji konferencji wydawano obszerne materiały konferencyjne zawierające aktualne wyniki badań ekonomicznych w ogrodnictwie. Organizowano także seminaria i spotkania głównie z producentami owoców i materiału szkółkarskiego, pokazy cięcia drzew owocowych i technik opryskiwania sadów oraz szkolenia z zakresu organizacji i funkcjonowania grup producentów. W 2004 r. Katedra była współorganizatorem XXVIII Międzynarodowego Kongresu „Prognosfruit 2004”, w którym wzięło udział około 400 uczestników z ponad 30 krajów świata.
 
Prof. E. Makosz prowadził szeroką współpracę z wieloma zagranicznymi placówkami naukowymi i doświadczalnymi m.in. z Uniwersytetami w Stuttgarcie i Hohenheim oraz Uniwersytetem Fridricha Wilhelma w Bonn (Niemcy), Instytutem Ekonomiki Ogrodnictwa w Hanowerze (Niemcy), Białoruskim Instytutem Badawczym Uprawy i Hodowli Owoców w Mińsku (Białoruś), Instytutem Rozwoju Rolnictwa w krajach Środkowo-Wschodniej Europy w Halle (Niemcy), Instytutem Ogrodnictwa w Umaniu (Ukraina). Ponadto Katedra utrzymywała kontakty z placówkami doświadczalnymi w Szwajcarii, Austrii, Południowym Tyrolu, Niemczech, Belgii, Holandii, Litwie i na Węgrzech.
 
Pracownicy Katedry współpracowali także z wieloma krajowymi instytucjami, jak: Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych, Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich PAN w Krakowie, IUNG w Puławach, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach (obecnie Instytut Ogrodnictwa), Polskie Towarzystwo Nauk Agrotechnicznych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, MRiRW, Lubelski Rynek Hurtowy S.A., Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych, Fundacja Spółdzielczości Wiejskiej, Fundusz Współpracy Agrolinia 2000 i in. W ostatnich latach pracownicy Zakładu współpracują z wieloma firmami i gospodarstwami ogrodniczymi oraz grupami producenckimi, instytucjami i towarzystwami naukowymi i ogrodniczymi (PIORiN, PTNO, SERiA, IERiGŻ, PTTŻ, ZSRP, TRSK, ODR Końskowola, SZD Brzezna Sp. z o.o.) oraz jednostkami naukowymi z SGGW, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Gdańskiego, UMCS i in.
 
 
 
Pracownicy Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa (2014)
 
W okresie istnienia Katedry pracownicy uczestniczyli w pracach wielu organizacji i instytutów badawczych krajowych i międzynarodowych, m.in. Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich PAN, Komitet Nauk Ogrodniczych PAN Sekcja Roślin Ozdobnych, Polskie Towarzystwo Nauk Agrotechnicznych, International Society for Horticultural Science, Prognosfruit, Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych, Rada Naukowa ISiK w Skierniewicach, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Rada Programowa Międzywydziałowego Studium Informatyki i Ekonometrii SGGW.
 
W latach 1996-2004 pracownicy Katedry brali udział w licznych wyjazdach szkoleniowych, seminariach i konferencjach naukowych w kraju i za granicą, m.in. w Ujfeherto, Budapeszcie (Węgry), Mińsku (Białoruś), Wiedniu, Haidegg, Gratzu i innych (Austria), Güttingen, Gossau, Zürichu, Lucernie, Brnie (Szwajcaria), Bavendorf, Bonn, Berlinie – Grüne Woche, Frutlogistica, Uniwersytet Humboldta, Werben, Plaumen, Kolonii, (Niemcy), Kunming (Chiny), Bolzano (Płd. Tyrol), Giron (Hiszpania), Paryżu, Montpellier (Francja), Umaniu (Ukraina), Holandii, Chile, RPA, Czechach, Włoszech, Mołdawii, Belgii, Litwie, Słowacji, Australii i Nowej Zelandii. W ostatnich latach 2010-2014 wyjeżdżali m.in. do Iranu, Chin, Niemiec i Włoch.