Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Badania

« wstecz

 

 

Działalność naukowo-badawcza pracowników Katedry (obecnie Zakład) zaowocowała opublikowaniem ponad 550 prac, w tym 144 oryginalnych prac twórczych. Ponad 30 prac opublikowano w języku obcym, w krajowych i zagranicznych wydawnictwach. Pracownicy Zakładu są autorami lub współautorami 13 monografii i 2 podręczników. Wyniki badań prezentowane były na około 100 konferencjach i kongresach krajowych i międzynarodowych.

Badania naukowe prowadzone w ostatnich latach  koncentrują się przede wszystkim na:

§       diagnozie aktualnego stanu i przyszłego potencjału konkurencyjnego polskiego ogrodnictwa,

§       identyfikacji źródeł przewag konkurencyjnych wybranych podmiotów i gałęzi ogrodnictwa,

§       analizie rynku ogrodniczego,

§       ocenie ekonomicznej efektywności produkcji ogrodniczej oraz

§       analizie i ocenie uwarunkowań rozwoju ogrodnictwa na zmieniającym się krajowym i unijnym rynku produktów ogrodniczych.

Badania pracowników Zakładu dotyczą następujących zagadnień: 

 • procesów dostosowawczych gospodarstw ogrodniczych do zmian w organizacji rynku ogrodniczego,
 • rynku produktów ogrodniczych ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynniki kształtujące popyt, w tym preferencje konsumentów,
 • konsumenckiej oceny jakości owoców,
 • oceny ekonomicznej efektywności produkcji, głównie owoców jagodowych,
 • sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw produkcyjnych, przetwórczych i handlowych działających w sferze agrobiznesu,
 • zarządzania jakością w produkcji podstawowej.

W ramach działalności statutowej z tematu: „Konkurencyjność ogrodnictwa w warunkach zrównoważonego rozwoju” w ostatnich dwóch latach realizowano następujące szczegółowe tematy badawcze:

 • Konsumencka ocena jakości owoców i warzyw.
 • Funkcjonowanie grup i organizacji producentów szansą na zwiększenie konkurencyjności polskiego ogrodnictwa.
 • Poziom i zmienność cen produktów ogrodniczych w łańcuchu marketingowym i handlu zagranicznym w Polsce.
 • Koszty i ekonomiczna efektywność produkcji wybranych gatunków owoców i warzyw elementem kształtowania konkurencyjności gospodarstw ogrodniczych.  
 • Tendencje w produkcji oraz kosztach i cenach zbytu podstawowych gatunków warzyw uprawianych pod osłonami.
 • Stosowanie i ocena metod i systemów zapewnienia jakości w gospodarstwach sadowniczych w aspekcie zwiększenia konkurencyjności.

 

Ze środków KBN/NCN zrealizowano następujące projekty badawcze:

 • w latach 1994-1996: Badania kosztów produkcji materiału szkółkarskiego w warunkach Lubelszczyzny.
 • w 1995 r.: Wpływ jakości sadzonek na wzrost, owocowanie oraz opłacalność produkcji owoców dwóch odmian truskawki.
 • w latach 1999-2002: Dostosowanie gospodarstw sadowniczych do zmian w funkcjonowaniu rynku ogrodniczego.
 • w latach 2001-2003: Efektywność ekonomiczna produkcji drzewek owocowych w Polsce.
 • w latach 2012-2013: projekt NCN: Motywy i bariery aktywności producentów owoców w zakresie wdrażania metod i systemów zapewnienia jakości.

Ponadto wykonano następujące ekspertyzy na zlecenie podmiotów zewnętrznych:

 • „Koszty i przychody w produkcji eustomy (Lisatyhus) w gospodarstwie Pani H. Brzozowskiej”.
 • „Wycena szkód w produkcji w produkcji roślinnej w gospodarstwie Pana B. Brandt”.
 • „Koszty działalności Sekcji Produkcji Roślin w Muzeum Łazienki Królewskie ze wskazaniem kierunków dalszego rozwoju”.