BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Badania

« wstecz

Kierunki Badań:

W Katedrze realizowane są wieloletnie badania ściśle powiązane z Krajowym Programem Ramowym opracowanym w 2005 r. przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Dotyczą one dwóch strategicznych obszarów badawczych tzn. II - Środowisko i III - Rolnictwo i żywność. W II obszarze badawczym (Środowisko) badania jednostki wiążą się ściśle z priorytetowym kierunkiem badań 2.3. - Różnorodność biologiczna i jej ochrona. Katedra Hodowli Bydła jest jedyną jednostką naukowo-badawczą w Polsce, w której zainicjowano w latach 90-tych XX wieku badania nad możliwością restytucji starej rasy bydła białogrzbietego, uznanej powszechnie za wymarłą w latach 70-tych. Dotychczasowe prace z tego zakresu przyniosły znaczące efekty, tak, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznał w 2003 r. odtworzoną populację bydła białogrzbietego za polską rasę i otworzył dla niej księgi hodowlane, które prowadzi nasza jednostka. Aktualna populacja bydła białogrzbietego liczy już ponad 200 sztuk w tym 130 krów wpisanych do ksiąg i wykazuje ciągle tendencje wzrostową. Bydło rasy białogrzbietej "przywracane" jest środowisku, w którym występowało od wieków. Są to otuliny Parków Narodowych (Poleski, Narwiański, Biebrzański) gdzie przyczynią się w istotny sposób do poprawy walorów przyrodniczych tych terenów, a także dobrze wkomponowuje się w krajobraz tego regionu. Wpisanie bydła białogrzbietego w 2004 r. przez FAO na światową listę ras podlegających ochronie zasobów genetycznych umożliwiło nawiązanie szerokiej współpracy międzynarodowej w tym zakresie. W III natomiast obszarze badawczym (Rolnictwo i żywność) główny trzon badań jednostki wiąże się ściśle z priorytetowym kierunkiem badań 3.1. - Żywność prozdrowotna. W problem ten dobrze wkomponowują się wieloletnie badania nad doskonaleniem użytkowości mlecznej i mięsnej simentalerów oraz prace hodowlane w regionalnej populacji bydła mięsnego.

Realizowane tematy badawcze:

  1. Zwiększenie produkcyjności bydła oraz restytucja i zachowanie zasobów genetycznych białogrzbietów (w ramach badań własnych)
    Kierownik tematu: Prof. zw. dr hab. Zygmunt Litwińczuk
  2. Doskonalenie użytkowości mlecznej i mięsnej u bydła czarno-białego, simentalerów i białogrzbietów oraz praca hodowlana w regionalnej populacji bydła mięsnego (w ramach działalności statutowej)
    Kierownik tematu: Prof. zw. dr hab. Zygmunt Litwińczuk

Najważniejsze osiągnięcia naukowe jednostki:

Restytucja i ochrona zasobów genetycznych bydła białogrzbietego.

 

Sprawozdanie z wykonania zadania badawczego: "Ekologiczny chów bydła mlecznego"

 

 

  

Najważniejsze osiągnięcia naukowe jednostki: