WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Inne

« wstecz

 

Konferencje organizowane lub współorganizowane

  • Organizacja Międzynarodowej Konferencji pt.: „Znaczenie mechanizmów patogenetycznych w terapii i profilaktyce chorób”, Lublin, 22-23 września 2005 r. (prof. dr hab. R. Bobowiec – przewodniczący Komitetu Naukowego, dr hab. U. Kosior-Korzecka – sekretarz naukowy konferencji).
  • Organizacja XXIV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Lublin, 11-13 września 2008 r., (prof. dr hab. R. Bobowiec – przewodniczący komitetu organizacyjnego, dr M. Wójcik – skarbnik, dr U. Kosior-Korzecka – sekretarz oraz wiceprzewodniczący Sesji pt.:„ Neurohormonal control of reproduction”.
  • Współorganizacja Festiwalu Nauki – wrzesień 2009 (dr hab. Urszula Kosior-Korzecka – koordynator na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej).
  • Współorganizacja XXV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego w Olsztynie (15-17 września, 2011 r.) – prof. R. Bobowiec – przewodnictwo, dr hab. U. Kosior-Korzecka - wiceprzewodniczący Sesji: „Immuno-Endocrine and Metabolic Approach to Local and Systemic Disorders in the Organism”.
  • Ø      Współudział w zorganizowaniu Konferencji pt.: „Wykorzystanie różnych technik mikroskopii świetlnej w naukach biomedycznych”, Lublin 28 luty 2013 r., (dr Marta Wójcik).
  • Organizacja Międzynarodowego Sympozjum „Current approaches to health and diseases in Animals and humans”, Lublin 19–20 września 2014 r. - w ramach obchodów 70-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie (prof. dr hab. Ryszard Bobowiec - przewodniczący, dr Marta Wójcik – sekretarz).
  • Współorganizacja Sesji pt.: „Reproductive physiology and endocrine disorders” w ramach XXVI Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego w Szczecinie, 18-20 września 2014 r. (dr hab. Urszula Kosior-Korzecka - wiceprzewodniczący)