WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Dydaktyka

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

« wstecz

 

 

Realizowane moduły

 

I. Moduły obligatoryjne

a.      Patofizjologia 1 (kierunek: weterynaria, III rok)

b.     Patofizjologia 2 (kierunek: weterynaria, III rok)

c.     Wykorzystanie zwierząt w badaniach naukowych (kierunek: weterynaria, I rok)

d.     Patofizjologia (kierunek: analityka weterynaryjna, II rok)

e.      Bioetyka (współrealizacja) (kierunek: analityka weterynaryjna, I rok)

f.      Patofizjologia kliniczna (kierunek: dietetyka, I rok, studia II stopnia, stacjonarne)

g.     Patofizjologia kliniczna (kierunek: dietetyka, I rok, studia II stopnia, niestacjonarne)

h.     Blok medyczny I (kierunek: pielęgnacja zwierząt i animaloterapia, II rok)

 

II. Przedmioty do wyboru:

a.      Choroby genetyczne (kierunek: weterynaria, II rok)

b.     Transformacje nowotworowe u zwierząt (kierunek: weterynaria, VI rok)

c.      Choroby zwierząt laboratoryjnych (kierunek: weterynaria, VI rok)

d.     Zwierzęta laboratoryjne w badaniach biomedycznych (kierunek: analityka weterynaryjna, II rok)

 

 

 

 

Formy/działania/metody dydaktyczne: Wykłady, prezentacje multimedialne, dyskusje, praktyczne ćwiczenia laboratoryjne (indywidualne, w parach i demonstracje), e-learning.

Dla wyróżniających się studentów: praca w Studenckim Kole Naukowym Medyków weterynaryjnych - Sekcji Patofizjologii – wykonywanie pod opieką pracownika naukowo-dydaktycznego pracy eksperymentalnej oraz prezentacja wyników podczas Międzynarodowych Kongresów Studenckich Kół Naukowych. 

 

 

 

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE

SEKCJA PATOFIZJOLOGII STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO MEDYKÓW WETERYNARYJNYCH - nagrodzone prace badawcze wykonane pod opieką naukową pracowników Zakładu Patofizjologii
więcej »